Előzetes tájékoztatás oktatóknak a tanév rendjéről és költségcsökkentésre vonatkozó intézkedésekről

2022. október 14.

Tisztelt Tantárgyfelelős Asszony! Tisztelt Tantárgyfelelős Úr!

Tisztelt Oktató!

Előzetesen tájékoztatjuk, hogy az Általános Orvostudományi Karon rektori engedéllyel a szorgalmi időszakra tervezett oktatás 2022. december 9. napjáig tart, a vizsgaidőszak pedig a tanév rendje szerint 2022. december 12. - 2023. január 27. napja között kerül megtartásra.

Ahogy arról már Ön is értesülhetett a napokban, a Pécsi Tudományegyetem is számos költségcsökkentési intézkedésről döntött annak érdekében, hogy a megnövekedett energiaárak mellett is hatékonyan el tudja látni a tevékenységét. Az erről született általános döntéseket a 2/2022. számú rektori-kancellári-KK elnöki utasítás tartalmazza. Az utasítás értelmében a karok rektori engedéllyel az abban foglaltaktól eltérhetnek, hogy biztosítani tudják az oktatási, kutatási és egyéb tevékenységük megfelelő ellátását.

Az Általános Orvostudományi Kar haladéktalanul kérte a rektori engedélyt annak érdekében, hogy az oktatói, kutatói és hallgató munkához kapcsolódó feladatok ellátásához a stabil és kiszámítható feltételeket fenn tudja tartani. A Kar a rektori engedélyt a mai napon megkapta, amely alapján a 2022/2023. őszi szemeszterének további időszakára vonatkozó intézkedéseket dékáni utasításban köteles szabályozni. A dékáni utasítás a jövő hét folyamán elérhető lesz a Dékáni Titkárság és a Tanulmányi Hivatal honlapján.

A Kar elkötelezett az oktatói munka és a hallgatói tanulmányi előrehaladás zavartalan biztosítása mellett, de ugyanakkor kötelezettsége az Egyetem költségcsökkentési célkitűzéseiben való szerepvállalás is. Így kérjük az oktatók és a hallgatók megértését és közreműködését abban, hogy egy ésszerű intézménygazdálkodással sikerüljön az energiahatékony működést hosszabbtávon is biztosítani. Ennek megfelelőn a Kar épületeiben az alábbi intézkedések kerülnek bevezetésre:

  • a hőmérséklet a folyosókon 18°C-ra, a termekben és irodákban 20 °C-ra kerül szabályozásra,
  • az épületekben kiegészítő fűtőberendezés (pl. hősugárzó) használata tilos,
  • energiahatékony izzók, valamint mozgásérzékelős lámpák beszerzése,
  • a sportcsarnok és az uszoda bezárásra kerül várhatóan 2023. március 10-ig,
  • a vizsgaidőszakra vonatkozóan a teremfoglalás rendjéről dékáni utasítás kerül kiadásra,
  • a vizsgaidőszak alatt az épületek 0.00-7.00 között nem látogathatóak.

  

A Kar a további intézkedésekre vonatkozóan a szervezeti egységekkel egyeztetni fog a következő napokban.

Tisztelettel:

Tanulmányi Hivatal