Szabályzatok

Nemzeti Felsőoktatási Törvény

A Nemzeti Felsőoktatási Törvény, vagy röviden Nftv, XVI. fejezete határozza meg általánosan minden egyetem számára a hallgatói önkormányzatok működési alapjait, azok jogait és lehetőségeit az érdekképviseletben.EHÖK Alapszabály

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat alapszabályának V. fejezete vonatkozik a kari részönkormányzatokra, így a mi csapatunkra is. Meghatározza a részönkormányzatok jogait, feladatait, szerveződését és munkarendjét, illetve a kari küldöttgyűlések működéséről is rendelkezik.HÖK Szervezeti és Működési Szabályzat

Jelenleg az EHÖK Alapszabályban meghatározottak szerint működünk, alsóbbrendű szabályozás eddig nem került kialakításra. Az átláthatóság növelése érdekében tervezzük egy részletes, belső ügymeneteket, feladat- és jogköröket, illetve felelősségi hatásköröket meghatározó lokális dokumentum létrehozását.