Rólunk 

Elnökválasztás
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) által kiírt választási felhívást követően a sikeresen leadott pályázat után a pályázónak az ajánlási időszakban az adott karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói létszám legalább 5%-ának megfelelő mértékű írásbeli ajánlását kell szereznie. Ezután a jelöltek kötelesek nyilvános vitafórumot tartani. A választás addig tart, amíg az adott kar teljes idejű, nappali képzésben résztvevő, aktív hallgatóinak legalább 25 százaléka azon igazoltan részt vett, de legalább 3 munkanapig. A szavazás zárását követően a többségi szavazati számmal rendelkező pályázó nyeri el a 2 évre szóló mandátumot.
 

Csapat összeállítása
A megválasztott elnöknek lehetősége van megbízási, illetve pályázati alapon összeválogatni a csapattagokat. Jelen ciklusban az elnökhelyettes és a bizottsági elnökök megbízási alapon kerültek megválasztásra, míg a referensek és a bizottsági tagok nyilvános pályázati alapon kerültek be az alakuló csapatba.
 

Csapat összetétele
Tanulmányi referensünk feladata a tanulmányokkal és a TVSZ-szel kapcsolatos ügyek intézése.
Fogorvos szakos referensünk jár el a fogorvostanhallgatók érdekképviseletében, illetve felel a Pécsi Fogorvos Szaknapok szervezéséért.
Kommunikációs Bizottság felelős mind a felétek irányuló, mind a szervezeten belüli kommunikációért, illetve marketingért.
Az Oktatásfejlesztési Bizottság feladatai közé tartozik az intézetekkel való kapcsolattartás, a tantárgyak fejlesztésével összefüggő kérdéskörök megbeszélése és prezentálása, illetve a gyorstalpalók megtartása.
Külügyi Bizottság szervezésében jön létre a Language Café és az EGSC-vel való együttműködés által történik a kapcsolatteremtés és -tartás a magyar és külföldi hallgatók között.
Sport és Kulturális Bizottság a sporttal, ismeretterjesztéssel és egyéb szórakoztatással egybekötött rendezvények szervezésével, lebonyolításával és azok koordinálásával foglalkozik.

Irodavezetőnk pedig készséggel ad választ a Diákirodába betérők kérdéseire. Vele kezdődnek, szerveződnek és érnek véget feladataink.
 

Küldöttgyűlés, hallgatói képviselők
A kari Küldöttgyűlés tagjait szintén a hallgatók választják meg. Az EHÖK által karspecifikusan kiírt hallgatói képviselői felhívásra sikeres pályázatot leadókra tudnak a hallgatók szavazni. Legfeljebb 3 általános orvos szakos, 1 fogorvos szakos, illetve 1 Biotechnológia MSc szakos hallgatóra lehet szavazatot leadni. A választás itt is addig tart, amíg az adott kar teljes idejű, nappali képzésben résztvevő, aktív hallgatóinak legalább 25 százaléka azon igazoltan részt vett, de legalább 3 munkanapig. A szavazás zárását követően a többségi szavazati számmal rendelkező pályázók nyerik el az 1 évre szóló mandátumukat.

Az ő feladatuk a Hallgatói Önkormányzat működésének felügyelete, a személyes ügyekben történő döntéshozás, illetve a költségvetések jóváhagyása. A küldöttgyűlésen az elnök, az elnökhelyettes és a választott hallgatói képviselők rendelkeznek szavazati joggal. Adminisztratív okokból részt vesz még a Kommunikációs Bizottság egy tagja, illetve felügyeleti okokból az EHÖK Felügyelő Bizottságának tagjai, ezen résztvevők szavazati joggal nem rendelkeznek.