Gyászhír – elhunyt dr. Nagy Júlia

2022. november 25.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2022. november 17-én, életének 78. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Kajtár Pálné dr. Nagy Júlia, az ETK volt főiskolai docense, korábbi minőségügyi dékáni megbízottja, az Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének adjunktusa.

Emlékét kegyelettel megőrizzük!

 

In memoriam dr. Nagy Júlia

Dr. Nagy Júlia orvosi diplomáját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1968-ban, orvosi laboratóriumi szakorvosi szakképesítését 1971-ben szerezte meg, majd 1982-ben védte meg kandidátusi értekezését. Kutatómunkája során a nyugtató, altató és hangulatjavító szerek farmakológiájával foglakozott. 1986-ban Kiváló Munkáért Miniszteri Dicséretben részesült.

Az egyetemi tanulmányok befejezését követően a Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani Intézetében, a mai Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetében dolgozott 2000 augusztusáig. Ezt követően lett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Pécsi Képzési Központjának oktatója, főiskolai docense.

Az Egészségtudományi Kar diplomás ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt és védőnő szakirányán a gyógyszertan oktatója és tantárgyfelelőse volt. Az Alkalmazott Élettudományi Intézet intézetigazgatójaként, valamint oktatási főigazgató-helyettesként segítette a kar munkáját. Minőségügyi felelősként sokat tett az oktatási folyamatok minőségének fejlesztéséért, a minőségbiztosítási folyamatok erősítéséért.

Fiatal oktatókollégái bevonásával nyugdíjas éveiben azon volt, hogy a mentőtiszt szakirány gyógyszertani tantárgyi programját a legújabb szakmai elvek alapján átdolgozza és bevezesse.

Egészségügyi szakdolgozók, gyógyszerészek és orvosok generációi számára oktatta a gyógyszertan tudományát alázattal és következetességgel.

Megtört szívvel búcsúznak tőle volt munkatársai, akiknek példát mutatott hivatásszeretetből, áldozatos kötelességteljesítésből, becsületes emberi magatartásból.

Dr. Nagy Júliát az Egészségtudományi Kar és az Általános Orvostudományi Kar saját halottjának tekinti.

Fotó:

PTE ETK Facebook oldala