Az egység összes munkatársa

Dr. Horváth Ádám István

Dr. Horváth Ádám István

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna

Társtémavezető: Dr. Horváth Ádám István

A kapszaicin-érzékeny érzőideg-végződések fontos szabályozó funkcióval rendelkeznek különböző gyulladásos betegségekben a belőlük felszabaduló gyulladáskeltő (P-anyag, hemokinin-1, kalcitonin gén-rokon peptid) és gátló (szomatosztatin, opioid peptidek) szenzoros neuropeptideken keresztül. Mivel a rheumatoid arthritis és osteoarthritis patomechanizmusában fontos szerepet játszanak neuro-immun interakciók, kísérleteinkben a kapszaicin-érzékeny érzőideg-végződések és neuropeptidek szerepét, érzőidegek, erek és immunsejtek komplex kapcsolatrendszereit vizsgáljuk többféle egérmodellben funkcionális mérésekkel, in vivo képalkotó módszerekkel, morfológiai és immunanalitikai technikákkal.

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna

Társtémavezető: Dr. Horváth Ádám István

A TRPA1 és TRPV4 receptorok a kapszaicin-érzékeny nociceptorokon, immunsejteken és keratinocitákon expresszálódnak. A TRPA1 receptort csípős anyagok (mustárolaj, fahéjaldehid), exogén és endogén toxikus vegyületek, valamint gyulladás során keletkező mediátorok és 18°C-nál alacsonyabb hőmérséklet képes aktiválni. A TRPV4 aktivációs és szenzitizációs mechanizmusairól, interakcióiról még kevés információ áll rendelkezésünkre. Kísérleteinkben ezeknek az ioncsatornáknak a szerepét, aktivációját, és kapcsolatrendszereit vizsgáljuk akut és krónikus gyulladásos és neuropátiás fájdalommodellekben génhiányos egerekkel és farmakológiai eszközökkel (agonisták, antagonisták) a termo- és mechanonocicepció komplex vizsgálómódszereivel.

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna

Társtémavezető: Dr. Horváth Ádám István

A főként védő hatású amin-oxidázok az exogén és endogén biogén aminok farmakológiai hatásait közömbösítik. Reakciótermékeik ugyanakkor (aldehid, hidrogén-peroxid, ammónia) biológiailag aktív, potenciálisan toxikus vegyületek. Bár ezen enzimek szubsztrát-specificitása és gátlószerek iránti érzékenysége jól ismert, fiziológiai és patofiziológiai szerepük mindezidáig nem tisztázott. Ezért korábbi kísérleteink folytatásaként vizsgáljuk neuropátiás, posztoperatív és gyulladásos fájdalom állapotokban betöltött funkciójukat.

Témavezető: Dr. Horváth Ádám István

A krónikus ízületi fájdalom nagy betegpopulációt érint világszerte, jelentősen rontva az életminőséget nagy terhet ró a társadalomra, az egészségügyi ellátórendszerre és az egyénre egyaránt. Megoldatlan terápiájuk miatt nagy szükség van új hatásmechanizmusú, hatékonyabb és biztonságosabb gyógyszerek kifejlesztésére, amihez elengedhetetlen a patomechanizmus tisztázása és új terápiás célpontok felfedezése. Ilyen új célpont lehet a CX3CL1 (fraktalkin) kemokin receptora (CX3CR1), amely a központi idegrendszer fájdalomérzékelésért felelős területeinek szenzitizációjában kulcsszerepet játszó mikrogliákon, illetve a periférián monocitákon, T-sejteken, szinoviocitákon, endotél sejteken és oszteoklasztokon expresszálódik. A receptor szerepét krónikus ízületi fájdalom egérmodelljeiben tervezzük vizsgálni.