Az egység összes munkatársa

Dr. Hunyady Ágnes

Dr. Hunyady Ágnes

Telefon: 31915

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Borbély Éva

Társtémavezető: Dr. Hunyady Ágnes

A TRPV1 és A1 receptorok központi idegrendszeri lokalizációja felveti ezeknek az ioncsatornáknak pszichiátriai kórképekben való részvételét. Az aktivációjukkal felszabaduló SP, Neurokinin A szorongásos és depressziós kórképekben betöltött szerepére  neurokinin 1 és 2 (NK1 és NK2) receptor antagonistákkal szolgáltattak korábban adatokat. Az újabban felfedezett tachykinin, a hemokinin-1 (HK-1), szintén jelen van számos agyterületen, ám kötődési helye, receptor aktivációs mechanizmusai és jelátviteli folyamatai valószínűleg eltérnek a többi tachykininétől. Kísérleteinkben ezért ezen receptorok és neuropeptidek szerepét vizsgáljuk génhiányos egerek és receptor antagonisták/agonisták segítségével viselkedési és immunhisztokémiai módszerekkel.