Az egység összes munkatársa

Dr. Horváth Ádám

Dr. Horváth Ádám

Telefon: 35386

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Dr. Szőke Éva

Társtémavezető: Dr. Horváth Ádám

Kutatócsoportunk régóta foglalkozik a Tranziens Receptor ioncsatornák aktivációjának és gátlásának vizsgálatával. In vitro kísérleteinben kimutattuk, hogy a szfingomielinek depléciója a plazmamembránból képes az aktivációt gátolni, a hatást módosítani. Bizonyítottuk, hogy a lipid raftok szerkezeti integritásának megbontása a TRP ioncsatornák aktivációjának gátlásához vezet. Jelenleg a szfingomielináz in vivo állatkísérletes vizsgálata folyik különböző fájdalomtesztekben és gyulladásos folyamatok állatkísérletes modelljeiben. Egyéb, a lipid raftokat befolyásolni képes molekulák in vitro és in vivo vizsgálatát tervezzük.