Demonstrátori tevékenység

Mi a demonstrátori tevékenység?

A demonstrátori tevékenység keretében a graduális képzés hallgatói közvetlenül vesznek részt intézeteink, klinikáink, tanszékeink oktató munkájában.

A demonstrátori munka ismétlés, megerősítés révén elmélyíti az egyéni tanulmányokat, de előnyös segítséget nyújt az oktató számára is a tanórák előkészítésében, lebonyolításában, értékelésében, és inspiráló az oktatott hallgatók számára is, akik nem csak a gyakran idősebb generációhoz tartozó oktatótól, hanem hasonló gondolkodású, őket megértő hallgatótársaiktól hallják a tantárggyal kapcsolatos információkat. A TDK-hoz hasonlóan lehetőséget ad egy-egy szakterület alaposabb áttekintésére, de a szakterületet művelő oktató munkacsoport megismerésére és a didaktikus gondolkodás elsajátítására is.

A demonstrátori tevékenység nem zárja ki, sőt előnyösen egészíti ki a TDK tevékenységet. A felügyelet mellett, egyre nagyobb önállósággal végzett segédoktatói tevékenység kiváló alapot teremt a posztgraduális képzés és esetleges későbbi felsőoktatási elméleti vagy klinikai oktatói karrier kapcsán nélkülözhetetlen kommunikációs képességek megalapozásához, fejlesztéséhez.

Karunk egyes intézeteiben a hallgatók gyakorlati oktatásba történő bevonása évtizedes hagyományokra tekint vissza. Elméleti intézeteink, klinikáink vezetői oktatóinak jelentős része folytatott demonstrátori tevékenységet egyetemi évei alatt.

A demonstrátori munka lépései

1. TÉMA- ÉS OKTATÓVÁLASZTÁS

Gondolja át, melyik szakterület oktató munkájában venne részt szívesen, melyik korábbi oktatójához csatlakozna demonstrátorként. Olyan tantárgyat válasszon, melyet sikeresen, legalább jó (4) eredménnyel teljesített. A tárgy teljesítésének hiánya vagy gyengébb eredmény esetén igazolni kell a legalább jó szintű tudást. Az illetékes oktató  megszabhatja a demonstrátorok felvételekor egyéb, szakmai szempontból fontosnak ítélt tantárgy(ak) teljesítését a demonstrátori tevékenység szempontjából releváns tantárgyon  kívül is.

2. OKTATÓMUNKA

Vegye fel a kapcsolatot az oktatóval és vele egyeztetve kezdje meg az adott témában a segédoktatói munkát.

3. REGISZTRÁCIÓ

Ha úgy dönt, hogy hosszabb távon is folytatja a munkát az adott tantárgy keretében, regisztráljon a Demonstrátori Diákkörben (DDK).
A Demonstrátori Diákkör tagjaként a közgyűléseken és az Elnökséggel történő kommunikáció révén közvetlenül is alakíthatja a DDK működését.
A regisztrált demonstrátori státusz feltétele a személyes adatok (bizalmas) kezeléséhez történő hozzájárulás, az elektronikus és telefonos elérhetőség megadása az erre a célra rendszeresített táblázatban. A regisztrációt félévente meg kell újítani a jelentkezési lapon.

4. RÉSZVÉTEL KARI OKTATÁSI ESEMÉNYEKEN, OKTATÓI WORKSHOPON

Demonstrátorként oktatói ajánlással részt vehet a Kar valamint a Klinikai Központ által szervezett felvilágosító, népegészségügyi programokban, középiskolások, előkészítősök számára szervezett oktatási rendezvényeken.
Legkiválóbb demonstrátor hallgatóink munkájukról, tapasztalataikról beszámolhatnak a kari oktatói workshopon, oktatási konferenciákon.

5. A DEMONSTRÁTORI MUNKA MINT TANTÁRGY

Ha már legalább fél éve regisztrált demonstrátor, felveheti a „Demonstrátori munka” tantárgyat, ezáltal elekttív kreditpontokat szerezhet. A folyamatos és magas színvonalú demonstrátori tevékenységnek nem feltétele a „Demonstrátori munka” tantárgyak felvétele.

6. DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJ

Amennyiben demonstrátorként és tudományos diákkörösként az intézet/klinika/tanszék oktató és kutató munkájában is sikeresen részt vesz, Demonstrátori Diákköri Ösztöndíjra is pályázhat.


Esetleges kérdéseire a ddk@pte.hu email címen kaphat választ, az oldal tartalmával kapcsolatos javaslatokat, ötleteket is szívesen fogadjuk.