Mi a demonstrátori tevékenység?

Mi a demonstrátori tevékenység?

A demonstrátori tevékenység keretében a graduális képzés hallgatói közvetlenül vesznek részt intézeteink, klinikáink, tanszékeink oktató munkájában.

A demonstrátori munka ismétlés, megerősítés révén elmélyíti az egyéni tanulmányokat, de előnyös segítséget nyújt az oktató számára is a tanórák előkészítésében, lebonyolításában, értékelésében, és inspiráló az oktatott hallgatók számára is, akik nem csak a gyakran idősebb generációhoz tartozó oktatótól, hanem hasonló gondolkodású, őket megértő hallgatótársaiktól hallják a tantárggyal kapcsolatos információkat. A TDK-hoz hasonlóan lehetőséget ad egy-egy szakterület alaposabb áttekintésére, de a szakterületet művelő oktató munkacsoport megismerésére és a didaktikus gondolkodás elsajátítására is.

A demonstrátori tevékenység nem zárja ki, sőt előnyösen egészíti ki a TDK tevékenységet. A felügyelet mellett, egyre nagyobb önállósággal végzett segédoktatói tevékenység kiváló alapot teremt a posztgraduális képzés és esetleges későbbi felsőoktatási elméleti vagy klinikai oktatói karrier kapcsán nélkülözhetetlen kommunikációs képességek megalapozásához, fejlesztéséhez.

Karunk egyes intézeteiben a hallgatók gyakorlati oktatásba történő bevonása évtizedes hagyományokra tekint vissza. Elméleti intézeteink, klinikáink vezetői oktatóinak jelentős része folytatott demonstrátori tevékenységet egyetemi évei alatt.


Esetleges kérdéseire a ddk@aok.pte.hu email címen kaphat választ.
Az oldal tartalmával kapcsolatos javaslatokat, ötleteket szívesen fogadjuk itt.