Demonstrátori munka tantárgy

A „Demonstrátori munka 1-8” tantárgyak

A tantárgyak célja a felügyelet mellett segédoktatói és oktatássegítői tevékenység iránt elhivatottságot érző, eredményes oktatómunkát végző hallgatók tevékenységének elősegítése és elismerése.

A tárgycsoport nyolc félévben vehető fel felmenő rendszerben összesen 16 kredit értékben. Mindegyik tárgy 2 elektív kreditpontot ér, és az újabb tárgyak felvételének feltétele az előzőek teljesítése. Az egymást követő tárgyak folytatólagos felvétele megszakítható, és későbbi szemeszterben folytatható.

A tantárgyak tantárgyfelelőse a Demonstrátori Diákkör vezetőségének tagja.

A tantárgy felvételének feltétele a regisztrált demonstrátori státusz és oktatói igazolás az eddigi demonstrátori, oktatássegítői, segédoktatói tevékenységről Karunk valamelyik tantárgya keretében vagy a MediSkillsLab demonstrátor képzésén történt igazolt, sikeres részvétel vagy a Pécsi Orvostanhallgatók Egyesülete elnökétől kapott igazolás egy teljes féléves aktív munkáról.

A „Demonstrátori munka 1” tantárgy felvételi kritériumai

A tantárgyat felvevő hallgató a felvételt megelőzően legalább egy félévben regisztrált demonstrátorként tevékenykedjen, amelynek során lehetősége nyílt a téma, témavezető és az intézet/klinika/tanszék valamint az ott folyó oktatási tevékenység részletesebb megismerésére. Továbbá, az adott szemeszterre vonatkozó regisztráció és annak oktatói visszaigazolása szükséges a „Demonstrátori munka 1” tantárgy felvételéhez.

A Demonstrátori diákköri (DDK) tagság nem kötelez a tantárgy felvételére, de a tantárgyat csak regisztrált DDK tagok vehetik fel szabályos tantárgyfelvétellel az elektronikus tanulmányi rendszerben.

Értékelési kritériumok

A tantárgy elfogadásának feltétele Karunk tantárgya vagy tantárgyai keretében a szorgalmi időszak során igazolt összesen legalább 24 óra segédoktatói és dokumentált oktatásszervezési és/vagy oktatásfejlesztési tevékenység, melynek legalább fele a demonstrátor és az oktatott hallgatók személyes jelenlétével megvalósuló oktatás, és melyet az illetékes tantárgyfelelős/oktató igazol. A demonstrátor munkáját az oktatott hallgatókkal feedback formájában rendszeresen értékeltetni kell. Az érdemjegy kialakítása legalább két évközi számonkérés alapján, az oktatási tevékenység tekintetbe vételével, az oktatott tantárgy tantárgyfelelőse által javasolt jegy alapján történik. Megfelelő nyelvismeret esetén nincs korlátozás az oktatott tantárgy tannyelve vonatkozásában.

Esetleges kérdéseire a ddk@pte.hu email címen kaphat választ.