A szív molekuláris szabályozásától az intervencionális kardiológián át a szívműtőig

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2023-2024

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 0

Praktika: 0

Seminare: 12

Insgesamt: 12

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OOF-SMS-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Voraussetzungen:

OOA-EL1-T teljesített , OOP-KN1-T teljesített

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 5 – max. 40

Thematik

A tantárgy keretein belül megismertetjük a hallgatókat a kardiológiai megbetegedések kialakulását irányító molekuláris szintű mechanizmusokkal, a legmodernebb non-invazív és intervenciós kardiológiai diagnosztikus módszerekkel és terápiás eljárásokkal, valamint a szívsebészet jövőbeli terápiás irányzataival. Tantárgyunk célja az elméleti tudomány és a szívgyógyászat mai és jövőbeli lehetőségei közötti összefüggések bemutatása, ami szemléletében igen hasznos lehet a későbbiekben experimentális kardiológiával, kardiológiával, intervenciós kardiológiával vagy szívsebészettel foglalkozó doktoranduszok ill. rezidensek számára.

Vorlesungen

Praktika

Seminare

 • 1. Az akut koronária szindróma, a szív iszkémiás-reperfúziós károsodásának molekuláris mechanizmusai
 • 2. A szívelégtelenség kialakulásának molekuláris mechanizmusai
 • 3. A szívelégtelenség és a szívizom-kontraktilitás kapcsolata
 • 4. Kardiokinek szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában
 • 5. Hemodinamikai paraméterek normál és kóros szívműködés esetén
 • 6. Új diagnosztikus és plakk analizáló módszerek a hemodinamikában
 • 7. Új koronária revaszkularizációs és non-koronáriás terápiás eljárások az invazív kardiológiában
 • 8. A szívelégtelenség nonfarmakológiai kezelése (KA)
 • 9. Az echokardiográfia és az MRI szerepe az iszkémia diagnózisában: anginától az infarktuson át a szívelégtelenségig
 • 10. A szívsebészet új irányzatai
 • 11. Új gén- és sejtalapú terápiás lehetőségek a szívelégtelenség kezelésében
 • 12. Teszt

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Előadások kivonata.

Skript

Empfohlene Literatur

Opie LH; (ed.): Heart Physiology: from Cell to Circulation, 4th edition, Lippincott-Raven, Philadelphia, PA, 2003 (ISBN-10: 0781742781);
Darovic GO (ed.): Hemodynamic Monitoring: Invasive and Non-Invasive Clinical Application, 3rd edition, WB Saunders Company, Philadelphia, PA, 2002 (ISBN 0-7216-9293-1);

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

A kurzus írásbeli vizsgával zárul, melyre az utolsó szeminárium alkalmával kerül sor. Pótlásra illetve javításra egyéni konzultáció alapján lesz lehetőség.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Egyéni konzultáció.

Prüfungsfragen

Az akut miokardiális infarktus kialakulásának patomechanizmusa.
A szív iszkémiás-reperfúziós károsodása, a pre- és a posztkondicionálás alapjai.
A fiziológiás szívhipertrófia jellemzői, kialakulásának mechanizmusa.
A patológiás szívhipertrófia jellemzői, kialakulásának mechanizmusa.
Szisztolés és diasztolés balkamra-funkció meghatározása echokardiográfia segítségével.
A miokardium életképességének vizsgálata szív MRI segítségével.
A billentyűsebészet új lehetőségei, TAVI.
A koronária intervenció új lehetőségei.
Új vizsgálati módszerek az intervencionális kardiológia területén: OCT, IVUS.

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Gaszner Balázs
 • Dr. Kónyi Attila
 • Dr. Lénárd László
 • Dr. Szokodi István