A szív molekuláris szabályozásától az intervencionális kardiológián át a szívműtőig

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2023-2024

Course director

Number of hours/semester

lectures: 0 hours

practices: 0 hours

seminars: 12 hours

total of: 12 hours

Subject data

 • Code of subject: OOF-SMS-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Prerequisites:

OOA-EL1-T teljesített , OOP-KN1-T teljesített

Course headcount limitations

min. 5 – max. 40

Topic

A tantárgy keretein belül megismertetjük a hallgatókat a kardiológiai megbetegedések kialakulását irányító molekuláris szintű mechanizmusokkal, a legmodernebb non-invazív és intervenciós kardiológiai diagnosztikus módszerekkel és terápiás eljárásokkal, valamint a szívsebészet jövőbeli terápiás irányzataival. Tantárgyunk célja az elméleti tudomány és a szívgyógyászat mai és jövőbeli lehetőségei közötti összefüggések bemutatása, ami szemléletében igen hasznos lehet a későbbiekben experimentális kardiológiával, kardiológiával, intervenciós kardiológiával vagy szívsebészettel foglalkozó doktoranduszok ill. rezidensek számára.

Lectures

Practices

Seminars

 • 1. Az akut koronária szindróma, a szív iszkémiás-reperfúziós károsodásának molekuláris mechanizmusai
 • 2. A szívelégtelenség kialakulásának molekuláris mechanizmusai
 • 3. A szívelégtelenség és a szívizom-kontraktilitás kapcsolata
 • 4. Kardiokinek szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában
 • 5. Hemodinamikai paraméterek normál és kóros szívműködés esetén
 • 6. Új diagnosztikus és plakk analizáló módszerek a hemodinamikában
 • 7. Új koronária revaszkularizációs és non-koronáriás terápiás eljárások az invazív kardiológiában
 • 8. A szívelégtelenség nonfarmakológiai kezelése (KA)
 • 9. Az echokardiográfia és az MRI szerepe az iszkémia diagnózisában: anginától az infarktuson át a szívelégtelenségig
 • 10. A szívsebészet új irányzatai
 • 11. Új gén- és sejtalapú terápiás lehetőségek a szívelégtelenség kezelésében
 • 12. Teszt

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

Előadások kivonata.

Notes

Recommended literature

Opie LH; (ed.): Heart Physiology: from Cell to Circulation, 4th edition, Lippincott-Raven, Philadelphia, PA, 2003 (ISBN-10: 0781742781);
Darovic GO (ed.): Hemodynamic Monitoring: Invasive and Non-Invasive Clinical Application, 3rd edition, WB Saunders Company, Philadelphia, PA, 2002 (ISBN 0-7216-9293-1);

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A kurzus írásbeli vizsgával zárul, melyre az utolsó szeminárium alkalmával kerül sor. Pótlásra illetve javításra egyéni konzultáció alapján lesz lehetőség.

Making up for missed classes

Egyéni konzultáció.

Exam topics/questions

Az akut miokardiális infarktus kialakulásának patomechanizmusa.
A szív iszkémiás-reperfúziós károsodása, a pre- és a posztkondicionálás alapjai.
A fiziológiás szívhipertrófia jellemzői, kialakulásának mechanizmusa.
A patológiás szívhipertrófia jellemzői, kialakulásának mechanizmusa.
Szisztolés és diasztolés balkamra-funkció meghatározása echokardiográfia segítségével.
A miokardium életképességének vizsgálata szív MRI segítségével.
A billentyűsebészet új lehetőségei, TAVI.
A koronária intervenció új lehetőségei.
Új vizsgálati módszerek az intervencionális kardiológia területén: OCT, IVUS.

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Gaszner Balázs
 • Dr. Kónyi Attila
 • Dr. Lénárd László
 • Dr. Szokodi István