A szív molekuláris szabályozásától az intervencionális kardiológián át a szívműtőig

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-SMS-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-EL1-T teljesített , OOP-KN1-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 40 fő

Tematika

A tantárgy keretein belül megismertetjük a hallgatókat a kardiológiai megbetegedések kialakulását irányító molekuláris szintű mechanizmusokkal, a legmodernebb non-invazív és intervenciós kardiológiai diagnosztikus módszerekkel és terápiás eljárásokkal, valamint a szívsebészet jövőbeli terápiás irányzataival. Tantárgyunk célja az elméleti tudomány és a szívgyógyászat mai és jövőbeli lehetőségei közötti összefüggések bemutatása, ami szemléletében igen hasznos lehet a későbbiekben experimentális kardiológiával, kardiológiával, intervenciós kardiológiával vagy szívsebészettel foglalkozó doktoranduszok ill. rezidensek számára.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Az akut koronária szindróma, a szív iszkémiás-reperfúziós károsodásának molekuláris mechanizmusai
 • 2. A szívelégtelenség kialakulásának molekuláris mechanizmusai
 • 3. A szívelégtelenség és a szívizom-kontraktilitás kapcsolata
 • 4. Kardiokinek szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában
 • 5. Hemodinamikai paraméterek normál és kóros szívműködés esetén
 • 6. Új diagnosztikus és plakk analizáló módszerek a hemodinamikában
 • 7. Új koronária revaszkularizációs és non-koronáriás terápiás eljárások az invazív kardiológiában
 • 8. A szívelégtelenség nonfarmakológiai kezelése (KA)
 • 9. Az echokardiográfia és az MRI szerepe az iszkémia diagnózisában: anginától az infarktuson át a szívelégtelenségig
 • 10. A szívsebészet új irányzatai
 • 11. Új gén- és sejtalapú terápiás lehetőségek a szívelégtelenség kezelésében
 • 12. Teszt

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Előadások kivonata.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Opie LH; (ed.): Heart Physiology: from Cell to Circulation, 4th edition, Lippincott-Raven, Philadelphia, PA, 2003 (ISBN-10: 0781742781);
Darovic GO (ed.): Hemodynamic Monitoring: Invasive and Non-Invasive Clinical Application, 3rd edition, WB Saunders Company, Philadelphia, PA, 2002 (ISBN 0-7216-9293-1);

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A kurzus írásbeli vizsgával zárul, melyre az utolsó szeminárium alkalmával kerül sor. Pótlásra illetve javításra egyéni konzultáció alapján lesz lehetőség.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egyéni konzultáció.

Vizsgakérdések

Az akut miokardiális infarktus kialakulásának patomechanizmusa.
A szív iszkémiás-reperfúziós károsodása, a pre- és a posztkondicionálás alapjai.
A fiziológiás szívhipertrófia jellemzői, kialakulásának mechanizmusa.
A patológiás szívhipertrófia jellemzői, kialakulásának mechanizmusa.
Szisztolés és diasztolés balkamra-funkció meghatározása echokardiográfia segítségével.
A miokardium életképességének vizsgálata szív MRI segítségével.
A billentyűsebészet új lehetőségei, TAVI.
A koronária intervenció új lehetőségei.
Új vizsgálati módszerek az intervencionális kardiológia területén: OCT, IVUS.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Gaszner Balázs
 • Dr. Kónyi Attila
 • Dr. Lénárd László
 • Dr. Szokodi István