Spektroszkópiai módszerek alkalmazási lehetőségei a reverzibilis kölcsönhatások vizsgálatában

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2023-2024

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 13

Praktika: 13

Seminare: 0

Insgesamt: 26

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OGF-SRK-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Voraussetzungen:

keine

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 4 – max. 10

Thematik

Az optikai spektroszkópiai módszerek jól alkalmazhatóak gyógyszerhatóanyagok, nutriensek, toxinok és egyéb xenobiotikumok reverzibilis (pl. protein-ligandum) kölcsönhatásainak vizsgálatára. A kurzus során a széleskörűen alkalmazott UV-látható abszorpciós, fluoreszcencia emissziós és fluoreszcencia anizotrópia mérések elméleti és gyakorlati alkalmazási lehetőségeivel ismerkednek meg a hallgatók, majd a gyakorlatokon konkrét példákon keresztül sajátítják el e módszerek felhasználását különböző reverzibilis interakciók vizsgálatában. Az így megszerzett ismeretek elősegítik a méréstechnikák és kiértékelési opciók megértését és fejlesztik a hallgatók problémamegoldó képességét, kreativitását a spektroszkópiai vizsgálatok kapcsán.

Vorlesungen

 • 1. A kurzus követelményeinek ismertetése. Bevezetés: Az optikai spektroszkópiai módszerek - Dr. Lemli Beáta
 • 2. UV-látható spektrofotometria elmélete - Dr. Lemli Beáta
 • 3. UV-látható spektrofotometria: példák az alkalmazásra - Dr. Lemli Beáta
 • 4. Fluoreszcencia spektroszkópia elmélete I. - Dr. Lemli Beáta
 • 5. Fluoreszcencia spektroszkópia elmélete II. - Dr. Lemli Beáta
 • 6. Fluoreszcencia spektroszkópia elmélete III. - Dr. Lemli Beáta
 • 7. Fluoreszcencia spektroszkópia elmélete IV. - Dr. Lemli Beáta
 • 8. A fluoreszcencia emisszió jellemzői: példák az alkalmazásra I. - Dr. Lemli Beáta
 • 9. A fluoreszcencia emisszió jellemzői: példák az alkalmazásra II. - Dr. Lemli Beáta
 • 10. Fluoreszcencia anizotrópia: példák az alkalmazásra I. - Dr. Lemli Beáta
 • 11. Fluoreszcencia anizotrópia: példák az alkalmazásra II. - Dr. Lemli Beáta
 • 12. Összegzés, tapasztalatok megbeszélése - Dr. Lemli Beáta
 • 13. Írásbeli dolgozat - Dr. Lemli Beáta

Praktika

 • 1. Tűz- és balesetvédelmi oktatás. Csoportbeosztás. Feladatok kiosztása. Jegyzőkönyvvezetésre vonatkozó követelményrendszer ismertetése. Eszközök bemutatása.
 • 2. UV-látható spektrofotometriás mérés
 • 3. UV-látható spektrofotometriás mérés
 • 4. UV-látható spektrofotometriás mérés
 • 5. UV-látható spektrofotometriás mérés
 • 6. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - emissziós spektrumok
 • 7. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - emissziós spektrumok
 • 8. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - emissziós spektrumok
 • 9. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - emissziós spektrumok
 • 10. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - anizotrópia
 • 11. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - anizotrópia
 • 12. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - anizotrópia
 • 13. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - anizotrópia

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Joseph R. Lakowicz: Principles of Fluorescence Spectroscopy, e.g. 3rd edition eBook ISBN 978-0-387-46312-4

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Az előadás diái elektronikus formában.

Skript

Empfohlene Literatur

Joseph R. Lakowicz: Principles of Fluorescence Spectroscopy, e.g. 3rd edition eBook ISBN 978-0-387-46312-4

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

Egy írásbeli dolgozat elfogadható szintű (min. 60%) megírása a 13. előadáson. Az írásbeli dolgozat kérdései megegyeznek az előadások anyagával. Gyakorlatról elfogadott jegyzőkönyv leadása.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Nincs lehetőség pótlásra.

Prüfungsfragen

Az írásbeli dolgozat kérdései megegyeznek az előadások anyagával.

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Lemli Beáta