Spektroszkópiai módszerek alkalmazási lehetőségei a reverzibilis kölcsönhatások vizsgálatában

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2023-2024

Course director

Number of hours/semester

lectures: 13 hours

practices: 13 hours

seminars: 0 hours

total of: 26 hours

Subject data

 • Code of subject: OGF-SRK-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Prerequisites:

-

Course headcount limitations

min. 4 – max. 10

Topic

Az optikai spektroszkópiai módszerek jól alkalmazhatóak gyógyszerhatóanyagok, nutriensek, toxinok és egyéb xenobiotikumok reverzibilis (pl. protein-ligandum) kölcsönhatásainak vizsgálatára. A kurzus során a széleskörűen alkalmazott UV-látható abszorpciós, fluoreszcencia emissziós és fluoreszcencia anizotrópia mérések elméleti és gyakorlati alkalmazási lehetőségeivel ismerkednek meg a hallgatók, majd a gyakorlatokon konkrét példákon keresztül sajátítják el e módszerek felhasználását különböző reverzibilis interakciók vizsgálatában. Az így megszerzett ismeretek elősegítik a méréstechnikák és kiértékelési opciók megértését és fejlesztik a hallgatók problémamegoldó képességét, kreativitását a spektroszkópiai vizsgálatok kapcsán.

Lectures

 • 1. A kurzus követelményeinek ismertetése. Bevezetés: Az optikai spektroszkópiai módszerek - Dr. Lemli Beáta
 • 2. UV-látható spektrofotometria elmélete - Dr. Lemli Beáta
 • 3. UV-látható spektrofotometria: példák az alkalmazásra - Dr. Lemli Beáta
 • 4. Fluoreszcencia spektroszkópia elmélete I. - Dr. Lemli Beáta
 • 5. Fluoreszcencia spektroszkópia elmélete II. - Dr. Lemli Beáta
 • 6. Fluoreszcencia spektroszkópia elmélete III. - Dr. Lemli Beáta
 • 7. Fluoreszcencia spektroszkópia elmélete IV. - Dr. Lemli Beáta
 • 8. A fluoreszcencia emisszió jellemzői: példák az alkalmazásra I. - Dr. Lemli Beáta
 • 9. A fluoreszcencia emisszió jellemzői: példák az alkalmazásra II. - Dr. Lemli Beáta
 • 10. Fluoreszcencia anizotrópia: példák az alkalmazásra I. - Dr. Lemli Beáta
 • 11. Fluoreszcencia anizotrópia: példák az alkalmazásra II. - Dr. Lemli Beáta
 • 12. Összegzés, tapasztalatok megbeszélése - Dr. Lemli Beáta
 • 13. Írásbeli dolgozat - Dr. Lemli Beáta

Practices

 • 1. Tűz- és balesetvédelmi oktatás. Csoportbeosztás. Feladatok kiosztása. Jegyzőkönyvvezetésre vonatkozó követelményrendszer ismertetése. Eszközök bemutatása.
 • 2. UV-látható spektrofotometriás mérés
 • 3. UV-látható spektrofotometriás mérés
 • 4. UV-látható spektrofotometriás mérés
 • 5. UV-látható spektrofotometriás mérés
 • 6. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - emissziós spektrumok
 • 7. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - emissziós spektrumok
 • 8. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - emissziós spektrumok
 • 9. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - emissziós spektrumok
 • 10. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - anizotrópia
 • 11. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - anizotrópia
 • 12. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - anizotrópia
 • 13. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - anizotrópia

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Joseph R. Lakowicz: Principles of Fluorescence Spectroscopy, e.g. 3rd edition eBook ISBN 978-0-387-46312-4

Literature developed by the Department

Az előadás diái elektronikus formában.

Notes

Recommended literature

Joseph R. Lakowicz: Principles of Fluorescence Spectroscopy, e.g. 3rd edition eBook ISBN 978-0-387-46312-4

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

Egy írásbeli dolgozat elfogadható szintű (min. 60%) megírása a 13. előadáson. Az írásbeli dolgozat kérdései megegyeznek az előadások anyagával. Gyakorlatról elfogadott jegyzőkönyv leadása.

Making up for missed classes

Nincs lehetőség pótlásra.

Exam topics/questions

Az írásbeli dolgozat kérdései megegyeznek az előadások anyagával.

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Lemli Beáta