Spektroszkópiai módszerek alkalmazási lehetőségei a reverzibilis kölcsönhatások vizsgálatában

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 13 óra

gyakorlat: 13 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 26 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-SRK-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 4 fő – max. 10 fő

Tematika

Az optikai spektroszkópiai módszerek jól alkalmazhatóak gyógyszerhatóanyagok, nutriensek, toxinok és egyéb xenobiotikumok reverzibilis (pl. protein-ligandum) kölcsönhatásainak vizsgálatára. A kurzus során a széleskörűen alkalmazott UV-látható abszorpciós, fluoreszcencia emissziós és fluoreszcencia anizotrópia mérések elméleti és gyakorlati alkalmazási lehetőségeivel ismerkednek meg a hallgatók, majd a gyakorlatokon konkrét példákon keresztül sajátítják el e módszerek felhasználását különböző reverzibilis interakciók vizsgálatában. Az így megszerzett ismeretek elősegítik a méréstechnikák és kiértékelési opciók megértését és fejlesztik a hallgatók problémamegoldó képességét, kreativitását a spektroszkópiai vizsgálatok kapcsán.

Előadások

 • 1. A kurzus követelményeinek ismertetése. Bevezetés: Az optikai spektroszkópiai módszerek - Dr. Lemli Beáta
 • 2. UV-látható spektrofotometria elmélete - Dr. Lemli Beáta
 • 3. UV-látható spektrofotometria: példák az alkalmazásra - Dr. Lemli Beáta
 • 4. Fluoreszcencia spektroszkópia elmélete I. - Dr. Lemli Beáta
 • 5. Fluoreszcencia spektroszkópia elmélete II. - Dr. Lemli Beáta
 • 6. Fluoreszcencia spektroszkópia elmélete III. - Dr. Lemli Beáta
 • 7. Fluoreszcencia spektroszkópia elmélete IV. - Dr. Lemli Beáta
 • 8. A fluoreszcencia emisszió jellemzői: példák az alkalmazásra I. - Dr. Lemli Beáta
 • 9. A fluoreszcencia emisszió jellemzői: példák az alkalmazásra II. - Dr. Lemli Beáta
 • 10. Fluoreszcencia anizotrópia: példák az alkalmazásra I. - Dr. Lemli Beáta
 • 11. Fluoreszcencia anizotrópia: példák az alkalmazásra II. - Dr. Lemli Beáta
 • 12. Összegzés, tapasztalatok megbeszélése - Dr. Lemli Beáta
 • 13. Írásbeli dolgozat - Dr. Lemli Beáta

Gyakorlatok

 • 1. Tűz- és balesetvédelmi oktatás. Csoportbeosztás. Feladatok kiosztása. Jegyzőkönyvvezetésre vonatkozó követelményrendszer ismertetése. Eszközök bemutatása.
 • 2. UV-látható spektrofotometriás mérés
 • 3. UV-látható spektrofotometriás mérés
 • 4. UV-látható spektrofotometriás mérés
 • 5. UV-látható spektrofotometriás mérés
 • 6. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - emissziós spektrumok
 • 7. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - emissziós spektrumok
 • 8. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - emissziós spektrumok
 • 9. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - emissziós spektrumok
 • 10. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - anizotrópia
 • 11. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - anizotrópia
 • 12. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - anizotrópia
 • 13. Fluoreszcencia spektroszkópiai mérés - anizotrópia

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Joseph R. Lakowicz: Principles of Fluorescence Spectroscopy, e.g. 3rd edition eBook ISBN 978-0-387-46312-4

Saját oktatási anyag

Az előadás diái elektronikus formában.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Joseph R. Lakowicz: Principles of Fluorescence Spectroscopy, e.g. 3rd edition eBook ISBN 978-0-387-46312-4

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Egy írásbeli dolgozat elfogadható szintű (min. 60%) megírása a 13. előadáson. Az írásbeli dolgozat kérdései megegyeznek az előadások anyagával. Gyakorlatról elfogadott jegyzőkönyv leadása.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség pótlásra.

Vizsgakérdések

Az írásbeli dolgozat kérdései megegyeznek az előadások anyagával.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Lemli Beáta