Bevezetés a német orvostudományi szaknyelvbe 1.

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2023-2024

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 0

Praktika: 0

Seminare: 24

Insgesamt: 24

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OOF-BN1-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Voraussetzungen:

keine

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 5 – max. 15

Thematik

A tantárgy feladata a biomedicinális szakirodalom nyelvi és nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése, az alapozó és preklinikai modulok szaktárgyaihoz köthető német szaknyelvi anyagok feldolgozása.

Vorlesungen

Praktika

Seminare

 • 1. Der menschliche Körper
 • 2. Der menschliche Körper
 • 3. Das Skelett
 • 4. Das Skelett
 • 5. Das Verdauungssystem
 • 6. Das Verdauungssystem
 • 7. Ernährung und Verdauung
 • 8. Ernährung und Verdauung
 • 9. Krankheiten des Verdauungssystems
 • 10. Krankheiten des Verdauungssystems
 • 11. Test 1.
 • 12. Krankheitserreger
 • 13. Krankheitserreger
 • 14. Krankheiten 1.
 • 15. Krankheiten 1.
 • 16. Krankheiten 2.
 • 17. Krankheiten 2.
 • 18. Medikamente
 • 19. Medikamente
 • 20. Untersuchungsmethoden
 • 21. Medizinstudium
 • 22. Institute, Fachärzte, Kliniken
 • 23. Test 2.
 • 24. Evaluierung

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

-

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Kulcsárné Szemler Magdolna - Halász Renáta: Sprechstunde auf Deutsch, 1997
Nagel - Romberg: Deutsch im Beruf: Medizin

Skript

-

Empfohlene Literatur

-

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, de a 25%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 25%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek.

Semesteranforderungen

A szemeszter során kötelező 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra: 0-50 pont: elégtelen, 51-63: elégséges, 64-76: közepes, 77-89: jó, 90-100: jeles

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Nincs lehetőség a 25%-ot meghaladó távolmaradás pótlására.

Prüfungsfragen

-

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka