Bevezetés a német orvostudományi szaknyelvbe 1.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-BN1-T
 • 2 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A tantárgy feladata a biomedicinális szakirodalom nyelvi és nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése, az alapozó és preklinikai modulok szaktárgyaihoz köthető német szaknyelvi anyagok feldolgozása.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Der menschliche Körper
 • 2. Der menschliche Körper
 • 3. Das Skelett
 • 4. Das Skelett
 • 5. Das Verdauungssystem
 • 6. Das Verdauungssystem
 • 7. Ernährung und Verdauung
 • 8. Ernährung und Verdauung
 • 9. Krankheiten des Verdauungssystems
 • 10. Krankheiten des Verdauungssystems
 • 11. Test 1.
 • 12. Krankheitserreger
 • 13. Krankheitserreger
 • 14. Krankheiten 1.
 • 15. Krankheiten 1.
 • 16. Krankheiten 2.
 • 17. Krankheiten 2.
 • 18. Medikamente
 • 19. Medikamente
 • 20. Untersuchungsmethoden
 • 21. Medizinstudium
 • 22. Institute, Fachärzte, Kliniken
 • 23. Test 2.
 • 24. Evaluierung

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Kulcsárné Szemler Magdolna - Halász Renáta: Sprechstunde auf Deutsch, 1997
Nagel - Romberg: Deutsch im Beruf: Medizin

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

A foglalkozásokon való részvétel kötelező. A teljes óraszám 15%-át meghaladó, de a 25%-át el nem érő hiányzásokat a kurzus vezetője igazolhatja. A teljes óraszám 25%-át meghaladó hiányzások esetében a kurzus nem tekinthető teljesítettnek.

Félévközi ellenőrzések

A szemeszter során kötelező 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra: 0-50 pont: elégtelen, 51-63: elégséges, 64-76: közepes, 77-89: jó, 90-100: jeles

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség a 25%-ot meghaladó távolmaradás pótlására.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka