Gyógyszerészi német szaknyelv 4.

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2023-2024

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 0

Praktika: 0

Seminare: 24

Insgesamt: 24

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OGF-GN4-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Voraussetzungen:

keine

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 5 – max. 15

Thematik

A tantárgy feladata a gyógyszerész-szaknyelv nyelvi és nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése, a korábbi kurzusokon megszerzett ismeretek elmélyítése.

Vorlesungen

Praktika

Seminare

 • 1. Leseverstehen
 • 2. Leseverstehen
 • 3. Zu +Infinitiv
 • 4. Zu +Infinitiv
 • 5. Schmerzmittel
 • 6. Schmerzmittel
 • 7. Darreichungsformen der Medikamente
 • 8. Darreichungsformen der Medikamente
 • 9. Wirkungsmechanismen
 • 10. Wirkungsmechanismen
 • 11. Test
 • 12. Übersetzung
 • 13. Hörvestehensaufgaben
 • 14. Hörvestehensaufgaben
 • 15. Beratungsgesprach mit Patienten
 • 16. Beratungsgesprach mit Patienten
 • 17. Kommunikation mit Kollegen
 • 18. Kommunikation mit Kollegen
 • 19. Praesentationstechnik
 • 20. Praesentationstechnik
 • 21. Nebenwirkung der Medikamente
 • 22. Nebenwirkung der Medikamente
 • 23. Übersetzungsaufgaben
 • 24. Evaluierung

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

-

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

Kulcsárné Szemler M.-Halász Renáta: Sprechstunde auf Deutsch 1997.
A fenti tankönyvön kívül a tanár állítja össze a heti feladatlapokat.

Skript

-

Empfohlene Literatur

-

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

A szemeszter során kötelező 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra:
0-50 pont: elégtelen
51-63: elégséges
64-76: közepes
77-89: jó
90-100: jeles

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Írásbeli dolgozat, szóbeli beszámoló. A 25%-ot meghaladó távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

Prüfungsfragen

-

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka