Gyógyszerészi német szaknyelv 4.

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 24 óra

összesen: 24 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-GN4-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

A tantárgy feladata a gyógyszerész-szaknyelv nyelvi és nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése, a korábbi kurzusokon megszerzett ismeretek elmélyítése.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Leseverstehen
 • 2. Leseverstehen
 • 3. Zu +Infinitiv
 • 4. Zu +Infinitiv
 • 5. Schmerzmittel
 • 6. Schmerzmittel
 • 7. Darreichungsformen der Medikamente
 • 8. Darreichungsformen der Medikamente
 • 9. Wirkungsmechanismen
 • 10. Wirkungsmechanismen
 • 11. Test
 • 12. Übersetzung
 • 13. Hörvestehensaufgaben
 • 14. Hörvestehensaufgaben
 • 15. Beratungsgesprach mit Patienten
 • 16. Beratungsgesprach mit Patienten
 • 17. Kommunikation mit Kollegen
 • 18. Kommunikation mit Kollegen
 • 19. Praesentationstechnik
 • 20. Praesentationstechnik
 • 21. Nebenwirkung der Medikamente
 • 22. Nebenwirkung der Medikamente
 • 23. Übersetzungsaufgaben
 • 24. Evaluierung

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

Kulcsárné Szemler M.-Halász Renáta: Sprechstunde auf Deutsch 1997.
A fenti tankönyvön kívül a tanár állítja össze a heti feladatlapokat.

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

-

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A szemeszter során kötelező 2 írásbeli teszttel ill. szóbeli és írásbeli számonkérések során összesen 100 pontot lehet elérni. A gyakorlati jegy a köv. módon kerül kialakításra:
0-50 pont: elégtelen
51-63: elégséges
64-76: közepes
77-89: jó
90-100: jeles

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Írásbeli dolgozat, szóbeli beszámoló. A 25%-ot meghaladó távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Koppán Ágnes Judit
 • Dr. Kránicz Rita Márta
 • Dr. Szelényi András
 • Dr. Zrinyi Andrea
 • Halász Renáta
 • Hambuchné Dr. Kőhalmi Anikó
 • Meiszter Erika
 • Törökné Teszárik Éva Aranka