Matlab használata a gyakorlatban, numerikus adatelemzés (nincs még PhD-je, addig szünetelőn marad)

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2022-2023

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 0

Praktika: 12

Seminare: 0

Insgesamt: 12

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OFF-MLA-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Voraussetzungen:

keine

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 5 – max. 20

Erreichbar als Campus-Kurs für 1 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK GYTK KTK MIK TTK

Thematik

A Matlab egy igen széles körben elterjedt szoftver, amellyel könnyedén analizálhatjuk és változatos formában jeleníthetjük meg adatainkat. Lehetőségünk van rá, hogy akár nagy mennyiségű adaton matematikai műveleteket végezzünk. Az adatok származhatnak igen eltérő forrásból, mint például mérésekből, adatbázisokból, táblázatokból. Ezeket az adatokat a közös rendszerbe illesztve különböző matematikai, statisztikai műveleteket végezhetünk. A hallgató megtanulhatja, hogyan lehet elindulni egy Matlab script fejlesztésével az adatbeolvasástól a feldolgozáson át a megjelenítésig. Mivel az utasítások JIT (Just In Time) fordítódnak ezért az egyszerű kódok olvasása igen könnyű, bármikor könnyedén ellenőrizhetők, tovább fejleszthetők.
A Matlab ingyenesen elérhető egyetemi hallgatónak, számítógépre telepítve, online vagy mobil platformon is. A programon belül számos tudományterületnek a feladataira már megvalósított eszközök állnak rendelkezésre, mint például a neurális hálózatok kezelését lehetővé tevő toolbox. A kurzus során olyan szintre érnek el a hallgatók, hogy a szakdolgozatokhoz, TDK-hoz önállóan ki tudják elemezni, ábrázolni a különböző adatokat a dolgozatok egyedi igényei szerint. Erre a tudásra építve a hallgató a továbbiakban akár önállóan is megtanulhat újabb toolboxokat. A Tantárgyhoz belépő Matlab tudásszint nem előfeltétel, teljesen az alapoktól indulunk.

Vorlesungen

Praktika

 • 1. A Matlab felületének áttekintése, futtatás lehetősége, debuggolás. Help, doc áttekintése.
 • 2. A használható változók áttekitése, használata. Alap matematikai operációk.
 • 3. Ábrakészítés áttekintése (plot, subplot, mesh, surf,..)
 • 4. Adatok rendezése (sort, ..) keresése (find, ..) indexálása.
 • 5. Importálási, exportálási lehetőségek áttekintése
 • 6. Elágazásvezérlések a Matlabban
 • 7. Függvények illesztése (fit, cftool, ...), egyedi matematikai függvények definiálása
 • 8. Táblázatok kezelése.
 • 9. Képek, videók kezelése.
 • 10. Függvények létrehozása (function).
 • 11. Statisztikák készítése.
 • 12. Futási időmérés, publikálás lehetősége. Feladatmegoldás, feladatáttekintés, feladatbeadás.

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

A gyakorlati anyagok a MS Teams felületen elérhetők.

Skript

Empfohlene Literatur

Oktató anyagok:
https://Matlabacademy.mathworks.com
Gyakorló anyagok:
https://www.mathworks.com/Matlabcentral/cody/

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

Saját program készítése a kurzus végén előre egyeztetett feladattal.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Félévközi teszt sikeres megoldásával

Prüfungsfragen

Nincs vizsga

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Radó János