Matlab használata a gyakorlatban, numerikus adatelemzés (nincs még PhD-je, addig szünetelőn marad)

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 12 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-MLA-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Campus kurzusként elérhető 1 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK GYTK KTK MIK TTK

Tematika

A Matlab egy igen széles körben elterjedt szoftver, amellyel könnyedén analizálhatjuk és változatos formában jeleníthetjük meg adatainkat. Lehetőségünk van rá, hogy akár nagy mennyiségű adaton matematikai műveleteket végezzünk. Az adatok származhatnak igen eltérő forrásból, mint például mérésekből, adatbázisokból, táblázatokból. Ezeket az adatokat a közös rendszerbe illesztve különböző matematikai, statisztikai műveleteket végezhetünk. A hallgató megtanulhatja, hogyan lehet elindulni egy Matlab script fejlesztésével az adatbeolvasástól a feldolgozáson át a megjelenítésig. Mivel az utasítások JIT (Just In Time) fordítódnak ezért az egyszerű kódok olvasása igen könnyű, bármikor könnyedén ellenőrizhetők, tovább fejleszthetők.
A Matlab ingyenesen elérhető egyetemi hallgatónak, számítógépre telepítve, online vagy mobil platformon is. A programon belül számos tudományterületnek a feladataira már megvalósított eszközök állnak rendelkezésre, mint például a neurális hálózatok kezelését lehetővé tevő toolbox. A kurzus során olyan szintre érnek el a hallgatók, hogy a szakdolgozatokhoz, TDK-hoz önállóan ki tudják elemezni, ábrázolni a különböző adatokat a dolgozatok egyedi igényei szerint. Erre a tudásra építve a hallgató a továbbiakban akár önállóan is megtanulhat újabb toolboxokat. A Tantárgyhoz belépő Matlab tudásszint nem előfeltétel, teljesen az alapoktól indulunk.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. A Matlab felületének áttekintése, futtatás lehetősége, debuggolás. Help, doc áttekintése.
 • 2. A használható változók áttekitése, használata. Alap matematikai operációk.
 • 3. Ábrakészítés áttekintése (plot, subplot, mesh, surf,..)
 • 4. Adatok rendezése (sort, ..) keresése (find, ..) indexálása.
 • 5. Importálási, exportálási lehetőségek áttekintése
 • 6. Elágazásvezérlések a Matlabban
 • 7. Függvények illesztése (fit, cftool, ...), egyedi matematikai függvények definiálása
 • 8. Táblázatok kezelése.
 • 9. Képek, videók kezelése.
 • 10. Függvények létrehozása (function).
 • 11. Statisztikák készítése.
 • 12. Futási időmérés, publikálás lehetősége. Feladatmegoldás, feladatáttekintés, feladatbeadás.

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A gyakorlati anyagok a MS Teams felületen elérhetők.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Oktató anyagok:
https://Matlabacademy.mathworks.com
Gyakorló anyagok:
https://www.mathworks.com/Matlabcentral/cody/

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Saját program készítése a kurzus végén előre egyeztetett feladattal.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Félévközi teszt sikeres megoldásával

Vizsgakérdések

Nincs vizsga

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Radó János