Kommunikáció az egészségügyben. Alapismeretek a hatékony és meggyőző kommunikációhoz

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2023-2024

Course director

Number of hours/semester

lectures: 0 hours

practices: 0 hours

seminars: 12 hours

total of: 12 hours

Subject data

 • Code of subject: OGF-KEG-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Prerequisites:

-

Course headcount limitations

min. 5 – max. 15

Topic

Az egészségügyi felsőoktatásban tanuló hallgatók kommunikációs készségeinek fejlesztése és a konfliktusok kezelésének képessége egyre fontosabbá válik a technológia-orientált egészségügyi ellátás és szolgáltatások területén. A szakmai ismeretek magas szintű elsajátításának szükségessége mellett a kommunikációs ismeretekkel kapcsolatosan számos tévhit él az oktatók és hallgatók körében. Ezek lényege, hogy a kommunikációt nem kell tanítani, mert kommunikálni mindenki (jól) tud. Akik pedig nem, azok majd a munkájuk során sajátítják el azokat a szükséges minimumokat, amelyek a betegekkel, kliensekkel, valamint a munkatársakkal való kapcsolatukhoz szükségesek. A kurzus a kommunikációval kapcsolatos paradigmákat tekinti át, bemutatja a kommunikáció nehézségeit, technikáit, valamint az egészségügyi ellátásban, szolgáltatásban általában használható kommunikációs módszereket. Nem ad részletes útmutatást és tematikát a különböző szakterületekre (pl. orvosi-, fogorvosi-, gyógyszerészi kommunikációhoz), azokat a konkrét hivatásokra az adott szakok fejlesztik ki, illetve már alkalmazzák is. Fontos területként kezeli a kurzus a konfliktusok megelőzését és kezelését, legyen szó a betegekről, kliensekről, vagy éppen a jövendő munkatársakról, az együttműködésben dolgozó team tagjairól.
A kurzust az orvostanhallgatók, fogorvostan-hallgatók és a gyógyszerész hallgatók számára hirdetjük meg.

Lectures

Practices

Seminars

 • 1. Bevezetés
 • 2. Tévhitek a kommunikációról
 • 3. A kommunikáció szerveződési szintjei
 • 4. A verbális és nemverbális kommunikációról
 • 5. A verbális és a nemverbális kommunikáció közötti eltérések
 • 6. A személyközi kommunikáció
 • 7. Normák és játékszabályok
 • 8. A személyközi kommunikáció kódjai
 • 9. A kommunikáció dinamikája
 • 10. Zavarok a kommunikációban. Konfliktusok megelőzése és kezelése
 • 11. Meggyőzés - de hogyan?
 • 12. Asszertív kommunikáció

Reading material

Obligatory literature

-

Literature developed by the Department

-

Notes

-

Recommended literature

Orvosi kommunikáció. Szerk: Pilling János. Medicina, 2008
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest, TKK, 1988
Béres István - Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris, 2001

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

Beszámoló

Making up for missed classes

TVSZ szerint

Exam topics/questions

-

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Faubl Nóra Klára
 • Dr. Füzesi Zsuzsanna