Kommunikáció az egészségügyben. Alapismeretek a hatékony és meggyőző kommunikációhoz

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2023-2024

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 0

Praktika: 0

Seminare: 12

Insgesamt: 12

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OGF-KEG-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Voraussetzungen:

keine

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 5 – max. 15

Thematik

Az egészségügyi felsőoktatásban tanuló hallgatók kommunikációs készségeinek fejlesztése és a konfliktusok kezelésének képessége egyre fontosabbá válik a technológia-orientált egészségügyi ellátás és szolgáltatások területén. A szakmai ismeretek magas szintű elsajátításának szükségessége mellett a kommunikációs ismeretekkel kapcsolatosan számos tévhit él az oktatók és hallgatók körében. Ezek lényege, hogy a kommunikációt nem kell tanítani, mert kommunikálni mindenki (jól) tud. Akik pedig nem, azok majd a munkájuk során sajátítják el azokat a szükséges minimumokat, amelyek a betegekkel, kliensekkel, valamint a munkatársakkal való kapcsolatukhoz szükségesek. A kurzus a kommunikációval kapcsolatos paradigmákat tekinti át, bemutatja a kommunikáció nehézségeit, technikáit, valamint az egészségügyi ellátásban, szolgáltatásban általában használható kommunikációs módszereket. Nem ad részletes útmutatást és tematikát a különböző szakterületekre (pl. orvosi-, fogorvosi-, gyógyszerészi kommunikációhoz), azokat a konkrét hivatásokra az adott szakok fejlesztik ki, illetve már alkalmazzák is. Fontos területként kezeli a kurzus a konfliktusok megelőzését és kezelését, legyen szó a betegekről, kliensekről, vagy éppen a jövendő munkatársakról, az együttműködésben dolgozó team tagjairól.
A kurzust az orvostanhallgatók, fogorvostan-hallgatók és a gyógyszerész hallgatók számára hirdetjük meg.

Vorlesungen

Praktika

Seminare

 • 1. Bevezetés
 • 2. Tévhitek a kommunikációról
 • 3. A kommunikáció szerveződési szintjei
 • 4. A verbális és nemverbális kommunikációról
 • 5. A verbális és a nemverbális kommunikáció közötti eltérések
 • 6. A személyközi kommunikáció
 • 7. Normák és játékszabályok
 • 8. A személyközi kommunikáció kódjai
 • 9. A kommunikáció dinamikája
 • 10. Zavarok a kommunikációban. Konfliktusok megelőzése és kezelése
 • 11. Meggyőzés - de hogyan?
 • 12. Asszertív kommunikáció

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

-

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

-

Skript

-

Empfohlene Literatur

Orvosi kommunikáció. Szerk: Pilling János. Medicina, 2008
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest, TKK, 1988
Béres István - Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris, 2001

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Semesteranforderungen

Beszámoló

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

TVSZ szerint

Prüfungsfragen

-

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Faubl Nóra Klára
 • Dr. Füzesi Zsuzsanna