Kommunikáció az egészségügyben. Alapismeretek a hatékony és meggyőző kommunikációhoz

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-KEG-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Tematika

Az egészségügyi felsőoktatásban tanuló hallgatók kommunikációs készségeinek fejlesztése és a konfliktusok kezelésének képessége egyre fontosabbá válik a technológia-orientált egészségügyi ellátás és szolgáltatások területén. A szakmai ismeretek magas szintű elsajátításának szükségessége mellett a kommunikációs ismeretekkel kapcsolatosan számos tévhit él az oktatók és hallgatók körében. Ezek lényege, hogy a kommunikációt nem kell tanítani, mert kommunikálni mindenki (jól) tud. Akik pedig nem, azok majd a munkájuk során sajátítják el azokat a szükséges minimumokat, amelyek a betegekkel, kliensekkel, valamint a munkatársakkal való kapcsolatukhoz szükségesek. A kurzus a kommunikációval kapcsolatos paradigmákat tekinti át, bemutatja a kommunikáció nehézségeit, technikáit, valamint az egészségügyi ellátásban, szolgáltatásban általában használható kommunikációs módszereket. Nem ad részletes útmutatást és tematikát a különböző szakterületekre (pl. orvosi-, fogorvosi-, gyógyszerészi kommunikációhoz), azokat a konkrét hivatásokra az adott szakok fejlesztik ki, illetve már alkalmazzák is. Fontos területként kezeli a kurzus a konfliktusok megelőzését és kezelését, legyen szó a betegekről, kliensekről, vagy éppen a jövendő munkatársakról, az együttműködésben dolgozó team tagjairól.
A kurzust az orvostanhallgatók, fogorvostan-hallgatók és a gyógyszerész hallgatók számára hirdetjük meg.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés
 • 2. Tévhitek a kommunikációról
 • 3. A kommunikáció szerveződési szintjei
 • 4. A verbális és nemverbális kommunikációról
 • 5. A verbális és a nemverbális kommunikáció közötti eltérések
 • 6. A személyközi kommunikáció
 • 7. Normák és játékszabályok
 • 8. A személyközi kommunikáció kódjai
 • 9. A kommunikáció dinamikája
 • 10. Zavarok a kommunikációban. Konfliktusok megelőzése és kezelése
 • 11. Meggyőzés - de hogyan?
 • 12. Asszertív kommunikáció

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

-

Saját oktatási anyag

-

Jegyzet

-

Ajánlott irodalom

Orvosi kommunikáció. Szerk: Pilling János. Medicina, 2008
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest, TKK, 1988
Béres István - Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris, 2001

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

Beszámoló

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

TVSZ szerint

Vizsgakérdések

-

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Faubl Nóra Klára
 • Dr. Füzesi Zsuzsanna