Gyógyszerhatástan 3. - gyakorlat

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

lectures: 0 hours

practices: 24 hours

seminars: 0 hours

total of: 24 hours

Subject data

 • Code of subject: OGG-D3G-T
 • 2 kredit
 • Gyógyszerész
 • Gyógysz. szaktud. elm. ism. és gyak. készségek modul
 • Őszi
Prerequisites:

OGG-D2E-T teljesített , OGO-I2E-T teljesített

Course headcount limitations

min. 1 – max. 100

Topic

A tantárgy feladata a gyógyszerészi munka során szükséges gyógyszertani ismeretek megalapozása a farmakodinámia és farmakokinetika általános törvényszerűségei, valamint a vegetatív idegrendszer és a kardiovaszkuláris rendszer vonatkozásában.
Nagyon fontos, hogy a gyógyszerhatások és azok mechanizmusának megértéséhez elengedhetetlen az élettani alapok ismerete.

Lectures

Practices

 • 1. Antimikrobiális kemoterápia alapelvei
 • 2. Szulfonamidok és trimethoprim
 • 3. Fluorokinolonok, nitroimidazolok
 • 4. A bakteriális sejtfal szintézisre ható antibiotikumok I.
 • 5. A bakteriális sejtfal szintézisre ható antibiotikumok II.
 • 6. A bakteriális sejtfal szintézisre ható antibiotikumok III.
 • 7. Aminoglikozidok
 • 8. Makrolid antibiotikumok
 • 9. Tetraciklinek, chloramphenicol
 • 10. Linezolid, lincosamidok, streptograminok
 • 11. Antituberkulotikumok
 • 12. Lepraellenes szerek
 • 13. Gombaellenes szerek
 • 14. Fertőtlenítők I.
 • 15. Fertőtlenítők II.
 • 16. Vírusellenes szerek I.
 • 17. Vírusellenes szerek II.
 • 18. Vírusellenes szerek III.
 • 19. Protozoonellenes szerek I.
 • 20. Protozoonellenes szerek II.
 • 21. Féregellenes szerek I.
 • 22. Féregellenes szerek II.
 • 23. Farmakogenetika, farmakogenomika
 • 24. A gyógyszerhatást befolyásoló tényezők. Gyógyszerinterakciók

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

A Neptun Meet Street-en elérhető, a Tanszék munkatársai által rendelkezésre bocsátott elektronikus tananyagok.

Notes

Az ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet által kiadott Általános farmakológia (2003.) jegyzet

Recommended literature

Gyires Klára, Fürst Zsuzsanna (szerk.): A farmakológia alapjai, Medicina Könyvkiadó, 2020.
Rang, Dale, Ritter, Flower, Henderson: Pharmacology, 9th edition, Elsevier Churchill Livingstone, 2020.
B. G. Katzung (ed.): Basic and clinical Pharmacology, 14th edition, Lange Medical Books/McGraw-Hill, 2018.

Conditions for acceptance of the semester

Legfeljebb 25 % hiányzás megengedett

Mid-term exams

A hallgatók a félévközi teljesítményük alapján gyakorlati jegyet kapnak, amely bekerül a NEPTUN-ba, és amelynek legalább elégséges szintje a félévi vizsga előfeltétele. A félév 10. hete körül a hallgatók az első 9 oktatási hét gyakorlatain elhangzó tananyagból tett írásbeli beszámoló alapján kapják a gyakorlati jegyet, amelyen minimálisan 50%-ot el kell érni a félév elfogadásához. Aki elégtelent kap, vagy javítani akar, a szorgalmi időszak végéig egy alkalommal megteheti, amikor a sikeres félévteljesítés feltétele szintén minimálisan a pontok 50%-ának megszerzése. Végleges (javítási lehetőség utáni) elégtelen gyakorlati jegy esetén a hallgató vizsgára nem bocsátható, a félév nem értékelhető besorolást kap a Neptunban.

Making up for missed classes

A távolmaradás pótlására nincs lehetőség.

Exam topics/questions

A vizsgakérdések listája az előadás kurzus alatt!

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Kriszta Gábor
 • Dr. Pethő Gábor István
 • Dr. Poór Miklós
 • Hartnerné Dr. Pohóczky Krisztina