Elektrofiziológia

Data

Official data in SubjectManager for the following academic year: 2022-2023

Course director

Number of hours/semester

lectures: 12 hours

practices: 0 hours

seminars: 0 hours

total of: 12 hours

Subject data

 • Code of subject: OOE-EFI-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Prerequisites:

OOA-BI2-T teljesített , OOA-BEB-T teljesített

Course headcount limitations

min. 1 – max. 200

Available as Campus course for 200 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Topic

A betegből származó elektromos jelek értelmezése nem csupán karakterisztikus mintázatok bemagolásának kérdése; nagyon sok egyedi variációja és kombinációja létezik az elektromos jelenségeknek, melyet tanulmányozni, analizálni, egyiket a másikkal korreláltatni kell, miközben felhasználunk minden egyéb rendelkezésre álló információt, mielőtt a végső konklúzió megszületne. Ehhez azonban meg kell szerezni azokat az elektrofizikai és élettani ismereteket, melyek meghatározzák a jelek viselkedését.
A kurzus általánosságban az ingerlékeny biológiai szövetekben keletkező elektromos jelenségek eredetével, biofizikai tulajdonságaival, és az elektromos jelek (akciós potenciál, EKG, EEG, kiváltott válaszok, R hullám triggerelt potenciálok, mezőpotenciálok, intracelluláris, extracelluláris egysejt elvezetés) regisztrálásának élettani és technikai vonatkozásaival kíván foglalkozni. A tananyag kezdődik az elektromos alapjelenségek fizikájának áttekintésével, majd a nyugalmi potenciál, ingerlékeny szövetek passzív és aktív (feszültség, ligandfüggő csatornák) tulajdonságaival, ezen tulajdonságok realisztikus neuron modelleken történő bemutatásával, az intracelluláris és extracelluláris jelek fiziológiájával. Különös hangsúlyt fektet a diagnosztikus szempontból legfontosabb integrált elektromos jelenségek (EKG, EEG stb.) keletkezésével, ezek alapvető élettani sajátságaival, de érinti azok diagnosztikus vonatkozásait is.

Lectures

 • 1. Elektrofizika 1. - Dr. Jandó Gábor
 • 2. Elektrofizika 2. - Dr. Jandó Gábor
 • 3. A biológiai membrán 1. - Dr. Jandó Gábor
 • 4. A biológiai membrán 2. - Dr. Jandó Gábor
 • 5. Membrán potenciál 1. - Dr. Jandó Gábor
 • 6. Membrán potenciál 2. - Dr. Jandó Gábor
 • 7. Akciós potenciál, mezőpotenciál 1. - Dr. Jandó Gábor
 • 8. Akciós potenciál, mezőpotenciál 2. - Dr. Jandó Gábor
 • 9. EKG alapok - Dr. Jandó Gábor
 • 10. EKG értelmezése - Dr. Jandó Gábor
 • 11. EEG és kiváltott potenciál alapok - Dr. Jandó Gábor
 • 12. EKG értelmezése - Dr. Jandó Gábor

Practices

Seminars

Reading material

Obligatory literature

Literature developed by the Department

A kurzus anyaga CD-n megkapható, a diákok saját célra szabadon másolhatják a kurzus CD anyagát.

Notes

Recommended literature

Conditions for acceptance of the semester

Hiányzás: 4 hiányzás a 12 alkalomból megengedett.

Mid-term exams

Számonkérés: szóbeli vizsga.

Making up for missed classes

Nincs lehetőség

Exam topics/questions

A hallgatónak lehetősége van választani egy témakört a az alábbiakból. Ebből az egy témakörből kell csak felkészülni a vizsgára, és 5-10 viszonylag röviden megválaszolható kérdésre felelni.

A választható témakörök:

1. Elektrofizikai alapfogalmak, erősítők, elvezetések
2. Membrán passzív tulajdonságai
3. Aktív tulajdonságok, HH és patch-clamp
4. Modell fogalma, az idegrendszer modellezése
5. EKG alapjai
6. EKG elemzése
7. EEG és kiváltott potenciál technika
8. Vizuális kiváltott válaszok

Examiners

Instructor / tutor of practices and seminars

 • Dr. Jandó Gábor