Elektrofiziológia

Daten

Offizielle Daten in der Fachveröffentlichung für das folgende akademische Jahr: 2022-2023

Lehrbeauftragte/r

Semesterwochenstunden

Vorlesungen: 12

Praktika: 0

Seminare: 0

Insgesamt: 12

Fachangaben

 • Kode des Kurses: OOE-EFI-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Voraussetzungen:

OOA-BI2-T teljesített , OOA-BEB-T teljesített

Zahl der Kursteilnehmer für den Kurs:

min. 1 – max. 200

Erreichbar als Campus-Kurs für 200 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Thematik

A betegből származó elektromos jelek értelmezése nem csupán karakterisztikus mintázatok bemagolásának kérdése; nagyon sok egyedi variációja és kombinációja létezik az elektromos jelenségeknek, melyet tanulmányozni, analizálni, egyiket a másikkal korreláltatni kell, miközben felhasználunk minden egyéb rendelkezésre álló információt, mielőtt a végső konklúzió megszületne. Ehhez azonban meg kell szerezni azokat az elektrofizikai és élettani ismereteket, melyek meghatározzák a jelek viselkedését.
A kurzus általánosságban az ingerlékeny biológiai szövetekben keletkező elektromos jelenségek eredetével, biofizikai tulajdonságaival, és az elektromos jelek (akciós potenciál, EKG, EEG, kiváltott válaszok, R hullám triggerelt potenciálok, mezőpotenciálok, intracelluláris, extracelluláris egysejt elvezetés) regisztrálásának élettani és technikai vonatkozásaival kíván foglalkozni. A tananyag kezdődik az elektromos alapjelenségek fizikájának áttekintésével, majd a nyugalmi potenciál, ingerlékeny szövetek passzív és aktív (feszültség, ligandfüggő csatornák) tulajdonságaival, ezen tulajdonságok realisztikus neuron modelleken történő bemutatásával, az intracelluláris és extracelluláris jelek fiziológiájával. Különös hangsúlyt fektet a diagnosztikus szempontból legfontosabb integrált elektromos jelenségek (EKG, EEG stb.) keletkezésével, ezek alapvető élettani sajátságaival, de érinti azok diagnosztikus vonatkozásait is.

Vorlesungen

 • 1. Elektrofizika 1. - Dr. Jandó Gábor
 • 2. Elektrofizika 2. - Dr. Jandó Gábor
 • 3. A biológiai membrán 1. - Dr. Jandó Gábor
 • 4. A biológiai membrán 2. - Dr. Jandó Gábor
 • 5. Membrán potenciál 1. - Dr. Jandó Gábor
 • 6. Membrán potenciál 2. - Dr. Jandó Gábor
 • 7. Akciós potenciál, mezőpotenciál 1. - Dr. Jandó Gábor
 • 8. Akciós potenciál, mezőpotenciál 2. - Dr. Jandó Gábor
 • 9. EKG alapok - Dr. Jandó Gábor
 • 10. EKG értelmezése - Dr. Jandó Gábor
 • 11. EEG és kiváltott potenciál alapok - Dr. Jandó Gábor
 • 12. EKG értelmezése - Dr. Jandó Gábor

Praktika

Seminare

Materialien zum Aneignen des Lehrstoffes

Obligatorische Literatur

Vom Institut veröffentlichter Lehrstoff

A kurzus anyaga CD-n megkapható, a diákok saját célra szabadon másolhatják a kurzus CD anyagát.

Skript

Empfohlene Literatur

Voraussetzung zum Absolvieren des Semesters

Hiányzás: 4 hiányzás a 12 alkalomból megengedett.

Semesteranforderungen

Számonkérés: szóbeli vizsga.

Möglichkeiten zur Nachholung der Fehlzeiten

Nincs lehetőség

Prüfungsfragen

A hallgatónak lehetősége van választani egy témakört a az alábbiakból. Ebből az egy témakörből kell csak felkészülni a vizsgára, és 5-10 viszonylag röviden megválaszolható kérdésre felelni.

A választható témakörök:

1. Elektrofizikai alapfogalmak, erősítők, elvezetések
2. Membrán passzív tulajdonságai
3. Aktív tulajdonságok, HH és patch-clamp
4. Modell fogalma, az idegrendszer modellezése
5. EKG alapjai
6. EKG elemzése
7. EEG és kiváltott potenciál technika
8. Vizuális kiváltott válaszok

Prüfer

Praktika, Seminarleiter/innen

 • Dr. Jandó Gábor