Elektrofiziológia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOE-EFI-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Elektív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OOA-BI2-T teljesített , OOA-BEB-T teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 200 fő

Campus kurzusként elérhető 200 fő számára. Campus-karok: ÁOK

Tematika

A betegből származó elektromos jelek értelmezése nem csupán karakterisztikus mintázatok bemagolásának kérdése; nagyon sok egyedi variációja és kombinációja létezik az elektromos jelenségeknek, melyet tanulmányozni, analizálni, egyiket a másikkal korreláltatni kell, miközben felhasználunk minden egyéb rendelkezésre álló információt, mielőtt a végső konklúzió megszületne. Ehhez azonban meg kell szerezni azokat az elektrofizikai és élettani ismereteket, melyek meghatározzák a jelek viselkedését.
A kurzus általánosságban az ingerlékeny biológiai szövetekben keletkező elektromos jelenségek eredetével, biofizikai tulajdonságaival, és az elektromos jelek (akciós potenciál, EKG, EEG, kiváltott válaszok, R hullám triggerelt potenciálok, mezőpotenciálok, intracelluláris, extracelluláris egysejt elvezetés) regisztrálásának élettani és technikai vonatkozásaival kíván foglalkozni. A tananyag kezdődik az elektromos alapjelenségek fizikájának áttekintésével, majd a nyugalmi potenciál, ingerlékeny szövetek passzív és aktív (feszültség, ligandfüggő csatornák) tulajdonságaival, ezen tulajdonságok realisztikus neuron modelleken történő bemutatásával, az intracelluláris és extracelluláris jelek fiziológiájával. Különös hangsúlyt fektet a diagnosztikus szempontból legfontosabb integrált elektromos jelenségek (EKG, EEG stb.) keletkezésével, ezek alapvető élettani sajátságaival, de érinti azok diagnosztikus vonatkozásait is.

Előadások

 • 1. Elektrofizika 1. - Dr. Jandó Gábor
 • 2. Elektrofizika 2. - Dr. Jandó Gábor
 • 3. A biológiai membrán 1. - Dr. Jandó Gábor
 • 4. A biológiai membrán 2. - Dr. Jandó Gábor
 • 5. Membrán potenciál 1. - Dr. Jandó Gábor
 • 6. Membrán potenciál 2. - Dr. Jandó Gábor
 • 7. Akciós potenciál, mezőpotenciál 1. - Dr. Jandó Gábor
 • 8. Akciós potenciál, mezőpotenciál 2. - Dr. Jandó Gábor
 • 9. EKG alapok - Dr. Jandó Gábor
 • 10. EKG értelmezése - Dr. Jandó Gábor
 • 11. EEG és kiváltott potenciál alapok - Dr. Jandó Gábor
 • 12. EKG értelmezése - Dr. Jandó Gábor

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

A kurzus anyaga CD-n megkapható, a diákok saját célra szabadon másolhatják a kurzus CD anyagát.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Hiányzás: 4 hiányzás a 12 alkalomból megengedett.

Félévközi ellenőrzések

Számonkérés: szóbeli vizsga.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség

Vizsgakérdések

A hallgatónak lehetősége van választani egy témakört a az alábbiakból. Ebből az egy témakörből kell csak felkészülni a vizsgára, és 5-10 viszonylag röviden megválaszolható kérdésre felelni.

A választható témakörök:

1. Elektrofizikai alapfogalmak, erősítők, elvezetések
2. Membrán passzív tulajdonságai
3. Aktív tulajdonságok, HH és patch-clamp
4. Modell fogalma, az idegrendszer modellezése
5. EKG alapjai
6. EKG elemzése
7. EEG és kiváltott potenciál technika
8. Vizuális kiváltott válaszok

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Jandó Gábor