Biophysics Seminars 1

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OAE-BO1-T
 • 1 kredit
 • General Medicine
 • Elective modul
 • autumn
Előfeltétel:

OAA-BI1-T parallel

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 40 fő

Tematika

The objective of the course is to advance the acquisition of knowledge and skills related to Biophysics 1. Object-oriented discussions and problem solving sessions are organized in interactive small-group seminars.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Introduction
 • 2. Basics of quantum physics, Electromagnetic waves, photoelectric effect
 • 3. LASER, Absorption photometry
 • 4. Fluorescence spectroscopy
 • 5. Flow cytometry, X-ray diagnostics, CT
 • 6. Infrared and Raman spectroscopy, Thermodynamics
 • 7. X-ray, X-ray diffraction
 • 8. Diffusion, osmosis
 • 9. The cell membrane, resting potential, action potential
 • 10. Fluid flow, cardiac biophysics
 • 11. Cytoskeletal system, motor proteins, muscle function and regulation
 • 12. Test writing

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

All handouts and other related materials can be found in the Teams group of the course.

Jegyzet

Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János (eds.): Medical Biophysics, Medicina, Budapest, 2008

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Maximum of 15 % absence allowed

Félévközi ellenőrzések

There will be no midterm exam.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

None. Based on previous agreement with the lecturer the student can attend the seminar with another group, another day on the same week.

Vizsgakérdések

On week 12, a single-choice test of 20-30 questions is being written.
The questions of the test focus on the content of the material given at the seminars of the actual semester.
In case of a failed test, we provide the opportunity to write a replacement test in the same week.
Further details can be found in the Teams group of the course.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Szatmári Dávid Zoltán
 • Dr. Takács-Kollár Veronika Tünde
 • Dr. Telek Elek
 • Dr. Ujfalusi Zoltán