Angol Program Bizottság

Bemutatkozás

Az Angol Program Bizottság fő feladata a PTE ÁOK angol nyelvű orvosi, fogorvosi és gyógyszerész képzéseire jelentkező külföldi hallgatók felvételi eljárásának teljes körű lebonyolítása a jelentkezéstől a beiratkozásig, az ezzel kapcsolatos mindennapi teendőket az Angol Hallgatói Szolgáltató Iroda látja el.

Az Angol Program Bizottság felügyeli a felvételi vizsgákat, melyek angol nyelven folynak, írásbeli és szóbeli részből állnak. A felvételi vizsga témái: angol nyelv, motivációs interjú, biológia és kémia. A szaktárgyak követelményei a magyar gimnáziumi tananyagnak felelnek meg. A vizsgáztatókat az Angol Program Bizottság jelöli ki. A felvételi vizsgán elért eredmény alapján az Angol Program Bizottság javaslatot tesz a jelentkező felvételére, várólistára kerülésére, vagy elutasítására. A javaslatok alapján a jelentkező felvételéről az ÁOK dékánja dönt, az Angol Program Bizottság elnökének javaslata alapján. 

Az Angol Program Bizottság felelős az angol nyelvű kari brosúra és egyéb PR anyagok szövegezéséért, tartalmi frissítéséért.

Az Angol Program Bizottsága biztosítja a folyamatos kapcsolattartást a toborzó cégekkel és a külföldi képviselőkkel. Felügyeli a külföldi, pécsi vonatkozású képzéseket, nyári előkészítőket és nyílt napokat.