Rólunk

Feladataink

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága ápolja és fejleszti a meglevő külföldi kapcsolatokat, valamint törekszik új nemzetközi kapcsolatok kiépítésére. Az ÁOK nemzetközi cserekapcsolatainak nyomon követését segíti folyamatosan frissülő adatbázisunk.

A Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága felügyeli a Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának munkáját. Az iroda munkatársai tájékoztatják a Kar hallgatóit, oktatóit és adminisztratív dolgozóit a külföldi csereprogramokról, ösztöndíjakról és a pályázati lehetőségekről, szervezik az orvostanhallgatók 6. éves és nyári külföldi gyakorlatait,  az egyetemközi szerződések alapján létrejövő oktatói, kutatói és munkatársi tanulmányutakat. A Bizottság feladata az ösztöndíjprogramokra érkező pályázatok elbírálása, a pályázattal kapcsolatos mindennapi teendőket az iroda látja el.

A nemzetközi csereprogramok bővítése és kivitelezése mellett az NKB összehangolja a külföldi kapcsolatokat bonyolító hallgatói szervezetek (HÖK, HuMSIRC) munkáját és együttműködik a hazai felsőoktatási intézmények külügyekkel foglalkozó hallgatói és oktatói-kutatói szervezeteivel.