Elismerések az 54. Egyetemi Orvos- és Fogorvosnapok ünnepi ülésén

2023. november 8.

Az 54. Egyetemi Orvos- és Fogorvosnapok ünnepi ülését a pécsi orvoskaron október 28-án tartották a dr. Romhányi György aulában. Több száz orvos gyűlt össze, hogy dr. Miseta Attila rektor, valamint dr. Tényi Tamás dékánhelyettes köszöntője után átvegye arany-, gyémánt-, vas- vagy rubindiplomáját. Az ünnepség keretében átadták a Pro Facultate Medicinae emlékérmeket is azoknak, akik a kar érdekében kiemelkedő tevékenységet végeznek, végeztek, továbbá számos más elismerést is.

Dékáni dicséretben részesültek azok a dolgozók, akik mindennapi felelősségteljes munkájukkal, emberi magatartásukkal, kiemelkedő szakmai tudásukkal, példamutató jellemükkel, szolgálatkészségükkel, az egészségügyben nélkülözhetetlen empátiájukkal sokat tettek az orvoskar fejlődéséért, tekintélyének megtartásáért. 

Intézetünkből dicséretben részesült:

Ábel Mónika, orvosírnok

Prof. Dr. Bellyei Szabolcs, egyetemi tanár, intézetigazgató-helyettes, oktatási felelős

 

Intézetünkben Dékáni elismerő oklevélben részesült kiemelkedő munkája elismeréseként:

Póra Krisztina, szakasszisztens

 

A dijazottaknak gratulálunk!