Munkatársak

Intézet igazgatás és Központi adminisztráció

Prof. Dr. Mangel László Csaba

Prof. Dr. Mangel László Csaba

egyetemi tanár , intézetigazgató

tel: 36080, *0282

Prof. Dr. Bellyei Szabolcs

Prof. Dr. Bellyei Szabolcs

egyetemi tanár

tel: 32860, *0850

intézetigazgató-helyettes, oktatási felelős

Bonczók Andrea

Bonczók Andrea

ápolásszakmai igazgatóhelyettes

tel: 32878, *0277

intézeti minőségirányítási vezető

Dr. Boronkai Árpád

Dr. Boronkai Árpád

egyetemi docens

tel: 32889, *0283

tudományos felelős

Bedő-Polák Szilvia

Bedő-Polák Szilvia

igazgatási ügyintéző

tel: 32894

titkár

Halászné Csörgő Anita

Halászné Csörgő Anita

igazgatási ügyintéző

tartósan távol

Papp-Lucza Adrienn

Papp-Lucza Adrienn

titkárnő

tel: 36080

Ábel Mónika

Ábel Mónika

finanszírozási munkatárs

tel: 35582

Holcz Tibor

Holcz Tibor

ügyvivő szakértő

tel: 35291, *0977

informatikus, finanszírozási szakértő

Csiszárné Barics Ágnes

gazdasági ügyintéző

tel: 36366

Kancellária

Notaisz Ágnes

Notaisz Ágnes

HR referens

tel: 36483

Kancellária

Nyikos Rózsa

Nyikos Rózsa

gazdasági referens

tel: 36368

Kancellária

Földvári Dóra

Földvári Dóra

képi diagnosztikai analitikus

Olasz Ákos

tel: 35293

Sárkány Henrik

ügyvivő szakértő

Szatyor-Járkovich Andrea

ügyvivő szakértő

tel: 32876

klinikai vizsgálati koordinátor

Hidvégi Csabáné

Hidvégi Csabáné

kisegítő

tel: 32894

Szili Zsolt

Szili Zsolt

kisegítő

tel: 32840

Onkológiai gondozó és Palliatív szakrendelés

Dr. Csikós Ágnes

Dr. Csikós Ágnes

egyetemi docens

tel: 32852, *0022

Palliatív Medicina szakorvos (Alapellátási Intézet)

Dr. Frank Nóra

Dr. Frank Nóra

egyetemi tanársegéd

Dr. Vinkovics Andrea

klinikai orvos

tel: 32852

pszichiáter

Barics Gáborné

asszisztens

tel: 32852

Forgács- Menyhért Mónika

Forgács- Menyhért Mónika

pszichológus

tel: 32898, 32895

tartósan távol

Hajdu Krisztina

Hajdu Krisztina

asszisztens

tel: 32851, 32862

Lukács Miklós

Lukács Miklós

okleveles ápoló

Kemoterápiás részleg

Dr. Varga Zsuzsanna

Dr. Varga Zsuzsanna

főorvos

tel: 32854, *0279

Kemoterápiás részlegvezető

Dr. Bércesi Éva

Dr. Bércesi Éva

klinikai főorvos

tel: 32858, *0276

Családszűrési program vezető

Dr. Kövér Erika

Dr. Kövér Erika

klinikai főorvos

tel: 32856, *0873

Onkoterápiás onkoteam vezető

Dr. Karádi Oszkár

Dr. Karádi Oszkár

egyetemi docens

tel: 32891, *0877

Dr. Miszlai Zsuzsanna

Dr. Miszlai Zsuzsanna

szakorvos

tel: 32858, *0874

Dr. Pécsi Balázs

Dr. Pécsi Balázs

főorvos

tel: 32887, *0275

Dr. Szabó Imre

Dr. Szabó Imre

szakorvos

tel: 32856 *0887

Baki József

Baki József

orvosírnok

tel: 32856

Berkesné Móga Lívia

orvosírnok

tel: 32889

Egédi Eszter

Egédi Eszter

orvosírnok

tel: 32858

vezető adminisztrátor helyettes

Fuchs Tiborné

Fuchs Tiborné

asszisztens

tel: 32892

Keményné Kovács Andrea

orvosírnok

tel: 32890

Kereszturi Barbara

orvosírnok

tel: 32890

Márta Ágnes Anna

orvosírnok

tel: 32890

Rosenberger Anna

Rosenberger Anna

orvosírnok

tel: 32891

Szabó Magdolna

Szabó Magdolna

orvosírnok

tel: 32854

Szőke-Tüttő Brigitta

Szőke-Tüttő Brigitta

orvosírnok

tel: 32889

Varga Kálmán Lászlóné

Varga Kálmán Lászlóné

orvosírnok

tel: 32862

Kőszegi Zoltán

Kőszegi Zoltán

diplomás ápoló

tel: 32874

kemoterápiás részlegvezető ápoló

Krém Enikő Boglárka

Krém Enikő Boglárka

szakápoló

tel: 32874

kemoterápiás részlegvezető helyettes ápoló

Dörömböző Adél

Dörömböző Adél

ápoló

tel: 32875

Gyenge Edit Edina

Gyenge Edit Edina

ápolónő

tel: 32875

Kis János Lászlóné

Kis János Lászlóné

laboratóriumi asszisztens

tel: 32865

Perlaki Andrea

ápoló

tel: 32875

Takács Ferencné

Takács Ferencné

szakápolónő

tel: 32874

Sugárterápiás részleg

Dr. Lőcsei Zoltán

Dr. Lőcsei Zoltán

egyetemi tanársegéd , részlegvezető

tel: 32888, *0849

Dr. Kött Ilona

egyetemi adjunktus

Dr. Nagy Bettina

Dr. Nagy Bettina

rezidens orvos

tel: 32877, *0872

Sebestyén Klára

Sebestyén Klára

klinikai fizikus

tel: 35343

Részlegvezető fizikus, intézeti minőségirányítási vezető helyettes

Dr. Sebestyén Zsolt

Dr. Sebestyén Zsolt

klinikai fizikus

tel: 35343

Részlegvezető helyettes fizikus

Dr. Kóbor József

Dr. Kóbor József

klinikai fizikus

tel: 36485

Kotrusz Barnabás

Kotrusz Barnabás

fizikus

tel: 35343

Lasányi Áron Levente

fizikus

tel: 35343

Musch Zoltán

Musch Zoltán

klinikai fizikus

tel: 35343

Tűz-, munka- és sugárvédelmi megbízott, műszerfelelős

Kirchnerné Mieth Andrea

Kirchnerné Mieth Andrea

asszisztens

tel: 32887

Járóbeteg szakellátási részlegvezető asszisztens, vezető adminisztrátor

Werner Franciska

Werner Franciska

orvosírnok

tel: 32888

Arany Magdolna

Arany Magdolna

képi diagnosztikai analitikus

tel: 35157

Brauner Tiborné

Brauner Tiborné

röntgen asszisztens

tel: 35281

Bukovics Beáta

röntgen asszisztens

tel: 31985

Bükösdi Eszter

Bükösdi Eszter

képi diagnosztikai asszisztens

tel: 35157

tartósan távol

Csongrádi Tímea Eszter

Csongrádi Tímea Eszter

képi diagnosztikai analitikus

tel: 31985

Erdődi Gyöngyvér

képi diagnosztikai analitikus

tel: 35157

Kopácsi Tímea

Kopácsi Tímea

röntgen asszisztens

tel: 35157

Magné Szigeti Andrea

röntgen asszisztens

tel: 31985

Póra Krisztina

Póra Krisztina

röntgen asszisztens

tel: 35157

Schvarcz Kitti

képi diagnosztikai analitikus

tel: 35157

Szitkay Éva

Szitkay Éva

képi diagnosztikai analitikus

tel: 35281

Várady Gyöngyi

Várady Gyöngyi

képi diagnosztikai analitikus

tel: 35157

Vitári Ildikó

Vitári Ildikó

képi diagnosztikai analitikus

tel: 35281

Weiczl Hajnalka

Weiczl Hajnalka

képi diagnosztikai analitikus

tel: 35281

Fekvőbeteg részleg

Dr. Herendi Eszter Adrienne

Dr. Herendi Eszter Adrienne

főorvos , osztályvezető

tel: 32880, 32877, *0976

Fekvőbeteg részlegvezető

Dr. Fodor Dávid

Dr. Fodor Dávid

rezidens orvos

tel: 32877 *0878

Dr. Gyenes Krisztina

rezidens orvos

tel: 32895

Dr. Kajtárné Dr. Papp Emőke

szakorvos

tel: 32889, *0871

Dr. Mátyus Emese

rezidens orvos

tel: 32895, 32898,

Dr. Molnár András

Dr. Molnár András

klinikai orvos

tel: 32856 *0879

Volenszki Csaba

Volenszki Csaba

diplomás ápoló , részlegvezető

tel: 32895, 32898, *0875

Kapuvári Csabáné

Kapuvári Csabáné

szakápoló

tel: 32882

Fekvőbeteg részlegvezető helyettes

Orsós Ákos

Orsós Ákos

szakápoló

tel: 32898

Fekvőbeteg részlegvezető helyettes

Sárosi-Wölbling Szilvia

Sárosi-Wölbling Szilvia

orvosírnok

tel: 32877

Buchmüller Józsefné

szakápolónő

tel: 32898

Bús Adél

Bús Adél

szakápolónő

tel: 32898

Forgács Béla Lászlóné

ápolónő

tel: 32898, 32895

Frim Balázs

Frim Balázs

szakápoló

tel: 32895

Gáspár Márta

ápoló

tel: 32898, 32895

Illésné Kiefer Andrea

Illésné Kiefer Andrea

ápoló

tel: 32898

Jauch Lívia

gyógytornász

tel: 32864

Kisgyőri Mária

ápoló

tel: 32895

Kolovics Ilona Magdolna

segédápoló

tel: 32895

Kozma Károly

ápoló

tel: 32895, 32898,

Krivicz László

mentőápoló

tel: 32898

Matyikó Boglárka

Matyikó Boglárka

segédápoló

tel: 32895, 32898

Panta Jolán

Panta Jolán

ápolónő

tel: 32895

Sasrétiné Kisbenedek Renáta

Sasrétiné Kisbenedek Renáta

dietetikus

tel: 32882, *0800

Sinka Enikő Barbara

ápoló

tel: 32895

Szekeres Györgyi

Szekeres Györgyi

szakápolónő

tel: 32898

Tábori Márk

segédápoló

tel: 32898, 32895

Tóthné Ráncsik Anikó

szakápoló

tel: 32895, 32898,

Törökné Szűcs Andrea

Törökné Szűcs Andrea

szakápoló

tel: 32898

Tresanyovszky Ágnes

ápoló

tel: 32895

Varga Attilláné

ápolási asszisztens

tel: 32895

Varga Jánosné

Varga Jánosné

ápolási asszisztens

tel: 32898

Anton Zsolt Virgiliu

betegszállító

tel: *0274

Horváth Tibor

Horváth Tibor

betegszállító

tel: *0281

Schmidt Zoltán

Schmidt Zoltán

betegszállító

tel: *0278

Várady Zoltán

Várady Zoltán

betegszállító

tel: *0876