Kutatás

WHO Együttműködő Központ  a Migrációs-egészségügyi képzés és kutatás területén

A Migrációs-egészségügyi Tanszéki Csoport aktuális kutatási programjai

A képre kattinva átválthat a Migrant Health Program hivatalos weboldalára.

Részletes információ a http://www.mighealth-unipecs.hu/  linken illetve a képre kattintva érhető el.

CHANCE - MSc in Migrant Health: Addressing New Challenges in Europe:  A magyar felsőoktatási intézmények közül a Pécsi Tudományegyetem az első, amely Európai Unió egyetemeiből álló konzorcium vezetőjeként nyerte el az Európai Bizottság ERASMUS - Lifelong Learning programja keretében meghirdetett kurrikulum fejlesztési támogatást a MSc in Migrant Health: Addressing New Challenges in Europe – CHANCE c. projekttel. Ennek kapcsán a PTE elnyerte a „Partner in Europe – ERASMUS Curriculum Development Program” titulust is, egyedüli magyar egyetemként. A táblát az Európai Bizottság képviselője 2011. februárban avatta fel a PTE ÁOK Dékáni Hivatala mellett Prof. Dr. Miseta Attila dékán úr és a projekt koordinátora, Dr. Szilárd István, c. egyetemi tanár jelenlétében.

A CHANCE konzorcium fő célkitűzése, hogy kifejlesszen, teszteljen majd akkreditáljon egy MSc szintű oktatási programot a migrációs egészségügy területén. A kurrikulumot hat egyetem dolgozza ki: Pécsi Tudmányegyetem, Danube University Krems, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Medizinische Universität Graz, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald és végül, de nem utolsó sorban University of East Anglia. Társult partnerként az EURIPA (European Rural and Isolated Practitioners Association) vesz részt a projektben.

Az új program 2013 szeptemberében kerül bemutatásra egy EU szintű konferencián. (http://www.chance2013.eu/)

A képre kattintva megtekintheti a CHANCE 2013 hivatalos weboldalát.

 

 

 

 

 

 

 

PROMOVAX – Promoting Migrants’ Vaccination: A hároméves PROMOVAX (Promoting Migrants’ Vaccination among Migrant Populations in Europe) projekt 2010 májusában indult a DG SANCO társfinanszírozásával a Public Health Program 2008-2013 keretében. A megvalósítója egy 11 EU tagállam intézményeiből álló konzorcium.

A projekt fő célkitűzései:

 • Elősegíteni – elsősorban - a munkavállaló migráns népesség immunizációját Európában
 • Hozzájárulni a védőoltásokkal megelőzhető betegségek eliminációjához
 • Csökkenteni a társadalmi egyenlőtlenségeket az egészségügyben
 • Ajánlások, állásfoglalások kidolgozása

PROMOVAX project ‘Migrant vaccination – best practices in the EU’ workshopjának a Pécsi Tudományegyetem adott otthont 2011. április 27-28 között. A tudományos ülés hozzájárult a WHO és a Magyar Országos Epidemiológiai Központ által szervezett oltási hét programjához ("For a Healthy Future of Our Children - Childhood Immunization").

A PTE Team a projekt 5.sz. munkacsomagját (work package) valósítja meg:
A migráns immunizálás legjobb gyakorlatának azonosítása, értékelése és tapasztalatcseréje:

 • A migráns immunizálás promóciójára vonatkozóan az európai legjobb gyakorlat azonosítása és tapasztalatcsere.
 • Egy kifejlesztett értékelő módszer kidolgozása (súlyozott lista), mely segítségével azon ’legjobb gyakorlatok’ felsorolása, amelyek modell értékűnek tekintendők.
 • A ’legjobb gyakorlatok’ alapján - különös figyelmet szentelve a migráns munkavállalókat célzó-  javaslatok kidolgozása, valamint ezen információk terjesztése az érintettek és a döntéshozók körében.

Kiemelendő, hogy a PTE munkacsoport feladata az Európai Unió számára készített ajánlások elkészítése. Ez a rész a projekt egyik legfontosabb, hosszú távú hatással járó eredménye.  

 

ARECHIVIC - Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak támogatása és visszailleszkedésük segítése: az eredet- és a célországokban a legjobb gyakorlatok értékelése és előmozdítása.

A PTE migrációs-egészségügyi kutatói egy hat EU tagállam intézményeiből álló konzorcium tagjaként dolgoznak az Európai Bizottság (DG HOME) által támogatott projekt megvalósításán. A projekt fő célja az emberkereskedelemre adható hatékony válaszreakciók felmérése és összehangolása az EU tagállamaiban. Összegyűjteni, elemezni és terjeszteni a különböző áldozat segítségnyújtási eljárásmódokat és programokat mind az eredet- és célországokban, és az emberkereskedelem gyermekáldozatainak biztosítani a „fenntartható” visszailleszkedést a társadalomba.

 

A képre kattinva átválthat a Roma Health Network hivatalos weboldalára.RHN - Roma health network (http://www.romahealthnet.org/)

A PTE migrációs-egészségügyi teamje az Open Society Foundation támogatásával interaktív weboldalt működtet. Ez egy olyan többfunkciós honlap, amely interaktív kommunikációs felületet, strukturált adatbázist biztosít a roma egészségügyben érdekelt szervezetek (egyetemek, kutatócsoportok, nem kormányzati szervezetek) és szakemberek számára.

A kezdeményezés újszerű nem csak a célcsoport szempontjából, de ezen túlmenően struktúrájában is, amely az internetes közösségi felületek és a web-alapú adatbázisok előnyeit a következőképpen ötvözi:

- a legtöbb internetes adatbázissal ellentétben a szakirodalom rendszerezetten, kategorizálva érhető el.

- interaktív közösségi felületet biztosítunk a témában érdekelt szakemberek számára, ahol nem csupán az egymással való információcserére nyílik alkalom, hanem pályázati lehetőségekről is tájékozódhatnak, továbbá kutató csoportok közötti együttműködés kialakítását is kezdeményezhetik. 

 

Társult és együttműködő partnereink

 • A PTE Migrációs-egészségügyi programjai a WHO Európai Irodája, az Európai Bizottság különböző főigazgatóságaival (DG) és az ECDC-vel együttműködve, koordináltan kerülnek megvalósításra.

További partnereink:

 • Italian National Institute for Migration Health and Poverty
 • BORDERPOL
 • CEIPA
 • NATO Military Medical Center of Excellence
 • OSI
 • EUPHA Migrant and Ethnic Minority Health Chapter

 

 ARECHIVIC Projekt:

 • Center for the Study of Democracy, Bulgaria
 • CENSIS Foundation, Italy
 • Ludwig Boltzmann Association – Institute of Human Rights, Austria
 • People in Need, Slovakia
 • University of Pecs, Hungary
 • Crime Victim Compensation and Support Authority

 

PROMOVAX Projekt:

 • Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis – Greece
 • University of Pecs, Hungary
 • Technische Universität Dresden - Germany
 • Università degli Studi di Sassari - Italy
 • The SINTEF Foundation - Norway
 • Nofer Institute of Occupational Medicine - Poland
 • University of Zagreb, Medical School - Croatia
 • Research Unit in Behaviour and Social Issues - Cyprus
 • Università degli Studi di Milano - Italy
 • Istituto Superiore di Sanità - Italy
 • Cyprus University of Technology – Cyprus

 

CHANCE Projekt:

 • University of Pecs, Hungary
 • Danube University Krems
 • Pavol Jozef Šafárik University in Košice
 • Medizinische Universität Graz
 • Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
 • University of East Anglia
 • Associated partner: EURIPA

 

Kapcsolat

Dr. Szilárd István c. egyetemi tanár, tudományos főtanácsadó
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Műveleti Medicina Tanszék, Migrációs-egészségügyi Programok
Címe:      H-7632 Pécs, Akác. u. 1. / Magyarország
Telefon:  +36 (72) 536-801
E-mail:    istvan.szilard@aok.pte.hu
Mobil:     +36 (30) 387-1246 (iroda)
               +36 (30) 747-2251 (magán)