2013. január elsejével a PTE Szenátusának határozata alapján a korábbi Infektológiai, Honvéd- és Katasztrófa-orvostani Tanszék utódjaként megalakult a Műveleti Medicina Tanszék.

A szervezeti egységben 4 csoport működik. A Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelmi Orvostani Tanszéki Csoportot dr. Rendeki Szilárd, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet illetve a Műveleti Medicina Tanszék klinikai főorvosa vezeti. A Migrációs-egészségügyi Tanszéki Csoportot dr. Szilárd István c. egyetemi tanár irányítja. A Kultúrmedicina Tanszéki Csoport vezetője dr. Molnár F. Tamás egyetemi tanár, aki a tanszékvezető helyettese is. A Védelmi Kutatások Központ vezetője dr. Kobolka István ezredes, egyetemi docens. A Műveleti Medicina Tanszék irányítására dr. Bogár Lajos egyetemi tanár kapott kinevezést 2013 januárjában.

 

Migrációs-egészségügyi tanszéki csoport

2005-ben alakult meg a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán (PTE ÁOK) a Klinikai Infektológia és Migrációs-egészségügyi Tanszék azzal a céllal, hogy a migrációs- egészségügynek, mint az egészségtudományok új interdiszciplináris területének oktatási és kutatási központjává váljon Magyarországon, illetve a környező európai régióban. A tanszék azóta szilárd tudományos, illetve egészségpolitikai kapcsolatokat alakított ki Európa-szerte. Ennek a hagyománynak és feladatkörnek új strukturális keretek közötti továbbvitele és kiteljesítése a célja a Migrációs-egészségügyi Tanszéki Csoportnak is.

Tovább a migrációs-egészségügyi csoport bemutatkozására

Kultúrorvostani Tanszéki Csoport

A tanszéki csoport feladata, hogy a történettudománnyal, a bölcsészettel, szépművészetekkel közös felszíneken létrejött tudást, tapasztalatot a hallgatók (graduális képzés) és a szakképzésben résztvevők (posztgraduális képzés) számára hasznosítsa (tudás-transzláció). Röviden: a medicina és a humaniórák átfedéseit kutassa, oktassa, miközben hangsúlyosan a napi orvoslásban gyökerezik.

Tovább a Kultúrorvostani csoport bemutatkozására

Honvéd, katasztrófa és rendvédelem orvostani tanszéki csoport

A PTE ÁOK Műveleti Medicina Tanszék önálló szerveződésű Honvéd, katasztrófa és    rendvédelem orvostani tanszéki csoportja az alapszakmák tudásanyagára és rutinjára építve, határterületi és  a külön-külön, egyediségében nehezen értelmezhető specifikumok oktatására, kutatására és fejlesztésére koncentrál. Hazai orvostudományi egyetemi kezdeményezésben még nem volt példa hasonló együttműködésre, mely csakis az egyes részterületek kiváló gyakorlóinak bevonásával lehetséges.

Tovább a Honvéd, katasztrófa és rendvédelem orvostani csoport bemutatkozására

Védelmi Kutatások Központ

A Védelmi Kutató Központ a védelmi és biztonsági ipar kutatásainak elméleti támogatását, a védelmi és biztonsági kutatás-fejlesztés eredményeinek polgári célú hasznosítást segítené elő kiemelten az oktatás, képzés, kutatás területén. A kutatás-fejlesztéssel szemben támasztott növekvő igény szükségesé teszi az ott foglalkoztatottak szakmai képzését is. Nagyon lényeges cél a védelmi szférában alkalmazott eredmények, fejlett technológiák polgári életbe való megjelenése és elterjedésének felgyorsítása. A leendő vezetők (hon- és rendvédelmi ill. a polgári életben egyaránt) képzése során ismereteket nyerjenek az aktuális biztonságpolitikai kihívásokról, védelemigazgatás feladatrendszeréről, hazánkat érintő egyéb geopolitikai problémákról.

Tovább a Védelmi Kutatások Központ bemutatkozására