Az egység összes munkatársa

Prof. Dr. Szilárd István

Prof. Dr. Szilárd István

címzetes egyetemi tanár , csoportvezető

Műveleti Medicina Tanszék

Telefon: +36 (72) 536-310, 36310, 62085

Az alábbi TDK témák témavezetője

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István

Munkacsoportunk már működteti az interaktív web alapú adatbA képre kattinva átválthat a Roma Health Network hivatalos weboldalára.ázist és kutatói fórumot.(http://www.romahealthnet.org) Ennek fejlesztésében, moderálásában, kutatási kapcsolatok kiépítésében, új kutatások kialakításban, csatlakozó rendezvények szervezésében való részvételre ad lehetőséget a TDK munka. 

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István

A migránsok nem csak eredetországuk morbiditási profilját, de a közegészségügyi hálózat fejlettségét is tükrözik. Ennek fontos eleme a vakcináció. Az un. ’vakcinációval megelőzhető betegségek’, mint morbilli, poliomyelitis, diphteria újra megjelentek Európában, kisebb járványgócokat alakítottak ki. Ezért a WHO és az EU elsődleges célnak tekinti a migránsok vakcinációját. A hazai migránsok körében folytatott kutatásaink erre a témára is kitérnek. (lásd: http://www.mighealth-unipecs.hu)  

A képre kattinva átválthat a Migrant Health Program hivatalos weboldalára.

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István

A WHO Európai Irodájával együttműködve olyan negyedévenként megjelenő elektronikus újság fejlesztésén és gondozásán dolgozunk, amely az európai migrációs folyamatok egészségügyi/ közegészségügyi aspektusaival foglalkozik, és egyben web alapú adatbázisul, is szolgál. Ezen túlmenően moderált kutatói fórumot is magában foglal kutatói kapcsolatok kiépítésére, új kutatások kialakítására.

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István

Társtémavezető: Salamon Csaba

Az utóbbi években az EU és a WHO prioritásként jelölte ki a hátrányos helyzetű csoportok, romák égészség-kilátásait javító projektek, intézkedések kidolgozását. Kiemelt cél az egészségügyi ellátást és az egészséges életmódot támogató szolgáltatások, törekvések multikulturális kompetenciájának fejlesztése. A cél eléréséhez az érintett csoportok, ellátó rendszerek, támogató civilszervezetek közötti egységes narratíva, értelmezési keret valamint cselekvési konszenzus kialakítása elengedhetetlen.

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István

Az emberkereskedelem nagyságrendje Európában eléri az évi fél milliót. Az áldozatok (kényszer prostitúció, kényszer koldulás /gyerekek!/, szervkereskedelem, kényszermunka) komplex abúzusnak vannak kitéve, ahol a fizikai, szexuális, pszichikai erőszak egyszerre van jelen. Ezek ellátása speciális ismereteket, felkészültséget kíván. A kutatás, ehhez kapcsolódó továbbképzés/ tréning fejlesztés nemzetközi és hazai humanitárius szervezetekkel együttműködve folyik. (Irodalom: Szilard I., Barath A.: Public Health Aspects of Trafficking in Human Beings: Health Promotion and Prevention Tasks and Possibilities In: Health Promotion and Disease Prevention; a handbook for teachers, researchers, health professionals and decision makers. p. 670 - 693 Hans Jacobs Publishing Company 2007 Germany and FYRM) 

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István

Társtémavezető: Prof. Dr. Kiss István

Az Európai Unió (EU) fogyó népessége számára a migráns munkaerő egyértelmű gazdasági szükségszerűség. Ugyan akkor távoli földrészekről érkező migránsok integrálása az európaitól különböző betegségprofiljuk, kulturális/ munka-kulturális hátterük miatt a jelenlegi munka-egészségi gyakorlat és vizsgálati protokollok felülvizsgálatát, az új körülményekhez való adaptálást kívánná meg; a kutatás a jelenlegi helyzet EU szintű felmérését és javaslatok kidolgozását, bevezetésük tesztelését jelenti.