Rólunk

Migrant Health Programs hivatalos logoja Migráció-egészségügyi tanszék bemutatása

 

A bevándorlók száma egyre nő az EU 28 tagállamában, és becsült számuk a teljes lakosság 8%-át is meghaladja. Az Európai Unió számára a kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt a bevándorló munkaerő alapvető gazdasági szükséggé vált, de ugyanakkor sikeres integrációjuk komoly kihívást is jelent. A probléma multidiszciplináris, egészségügyi, közegészségügyi kérdések mellett komoly gazdasági és emberjogi oldala is van. Ebben a folyamatban az egészségügy kulcsszerepet játszik, szolgálva egyben a társadalom egésze gazdasági és egészségbiztonsági érdekeit is. Ehhez speciális ismeretanyaggal felvértezett szakemberek kellenek. Ennek ellenére jelenleg az európai képzési struktúrában eddig ez még nem tükröződik.

2005-ben alakult meg a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán (PTE ÁOK) a Klinikai Infektológia és Migrációs-egészségügyi Tanszék azzal a céllal, hogy a migrációs- egészségügynek, mint az egészségtudományok új interdiszciplináris területének oktatási és kutatási központjává váljon Magyarországon, illetve a környező európai régióban. A tanszék azóta szilárd tudományos, illetve egészségpolitikai kapcsolatokat alakított ki Európa-szerte. Ennek a hagyománynak és feladatkörnek új strukturális keretek közötti továbbvitele és kiteljesítése a célja a Migrációs-egészségügyi Tanszéki Csoportnak is.

A PTE ÁOK már fontos lépéseket tett a migráció területéhez kapcsolódó humán erőforrás Európai szintű építésére. Tanévenként több mint 400 magyar és külföldi hallgató találkozik a képzés során a kérdéskör különböző aspektusaival.

A sokszínűség egyre jelentősebbé válik mind az ellátottak, de ugyan csak a képzésben résztvevő hallgatók körében is, ezért a kulturális kompetencia beépülése az oktatásba jelentős szempont. Nem szabad ugyan akkor ezt a kérdést a hazai lakosok körében sem megkerülni, ezért a roma lakosság egészségének a javítását célzó törekvések is képzési és kutatási tevékenységünk fontos részét alkotják.    

Ezt a törekvést ismerte el az Egészségügyi Világszervezet, amikor a PTE ÁOK Műveleti Medicina Tanszékét WHO Együttműködő Központ rangra emelte a migrációs-egészségügyi képzés és kutatás területén. Az új központ jelentős szerepet játszik a Világszervezet európai migrációs egészségügyi tevékenységében, és új lehetőségeket nyit a kar és az egész egyetem előtt. A kapcsolat formalizálása több éve tartó közös munka eredménye volt.

Az együttműködési központok fontos szerepet játszanak az WHO-ban, egy-egy részterületen belül segítve a világszervezet munkáját. A PTE ÁOK Műveleti Medicina Tanszék számára a következő területek lettek kijelölve:

  • Contribute to WHO dissemination and advocacy policy
  • Human resource capacity building on the field of Migration Health
  • Assist WHO in health information related research

 „Az együttműködési központok olyan tudományos intézmények, amelyek kiemelkedő szintű munkát végeznek bizonyos, az egészségügy fejlesztésével, avagy a népegészségüggyel összefüggő területen, és ezáltal szakmai hátteret tudnak nyújtani a WHO számára” - foglalta össze röviden Dr. Östlin Piroska az együttműködési központok szerepét.

A képre kattinva átválthat a Migrant Health Program hivatalos weboldalára.

További információ olvasható a tanszéki csoport hivatalos weboldalán: http://www.mighealth-unipecs.hu/  és instagram oldalán: https://www.instagram.com/mighealth.unipecs/