Génterápia

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-GTH-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 30 fő

Campus kurzusként elérhető 30 fő számára. Campus-karok: ÁOK ÁJK BTK ETK KPVK GYTK KTK MK MIK TTK

Tematika

A kurzus egy rövid áttekintést kíván nyújtania génterápia jelenlegi helyzetéről, a klinikai bevezetés alatt álló protokollokról, a felmerülő esetleges mellékhatásokról, valamint az etikai problémákról. Tárgyaljuk azokat a virális és nem-virális génbeviteli eljárásokat, vektorokat, amelyekkel nagy hatásfokú génbevitel érhető el mind in vivo, mind pedig in vitro körülmények között. Széleskörűen ismertetjük, a daganatok kezelésére alkalmas génterápiás eljárásokat, beleértve a klinikai vizsgálatok eredményeit is. Ismertetjük azokat a lehetőségeket, eredményeket, amelyeket az egyes öröklődő megbetegedések génterápiás kezelése során értek el. Részletesen megbeszéljük a covid-SARS-2 megbetegedés elleni vakcinációs eljárásokat. Részletesen megbeszéljük a lehetőségeket. Kitérünk az őssejtek lehetséges génterápiás felhasználására is. Végül tárgyaljuk a szóba jöhető mellékhatásokat és a felmerülő etikai problémákat.

Előadások

 • 1. A génterápia fogalma, génterápiás eljárások a klinikumban - Dr. Sáfrány Géza
 • 2. Génbeviteli eljárások, génterápiában alkalmazott vírus vektorok - Dr. Sáfrány Géza
 • 3. A célzott génbevitel, génkifejeződés lehetőségei - Dr. Sáfrány Géza
 • 4. Daganatos megbetegedések génterápiás kezelése gyógyszer-érzékenyítő génekkel - Dr. Sáfrány Géza
 • 5. Daganatos megbetegedések immunrendszert aktiváló génterápiája - Dr. Sáfrány Géza
 • 6. Leukémiák génterápiás kezelése - Dr. Sáfrány Géza
 • 7. Dendritikus sejtek génterápiás alkalmazása - Dr. Sáfrány Géza
 • 8. Immunhiányos megbetegedések génterápiája - Dr. Sáfrány Géza
 • 9. Ischaemiás megbetegedések kezelése génterápiával. - Dr. Sáfrány Géza
 • 10. Cisztás fibrózis génterápiás kezelése - Dr. Sáfrány Géza
 • 11. Covid-Sars-2 vakcinák - Dr. Sáfrány Géza
 • 12. Onkolitikus vírusok a daganatellenes terápiában - Dr. Sáfrány Géza

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

1. Sáfrány G.: A génterápia génsebészeti alapjai és jelenlegi helyzete, (szerk.: Hídvégi EJ), Széphalom Könyvműhely, Budapest 2003, 187-204. oldal; A Genom
2. Sáfrány G.: A vasculáris génterápia és a csontvelőőssejt-terápia, (szerk.: Császár A.), Synergo Kiadó, Budapest 2004, 336-344. Atherosclerosis

Jegyzet

Sáfrány G. Agydaganatok kezelése génterápiával. Studia Physiologica Fasciculus 20. Semmelweis Kiadó, Budapest 2002

Ajánlott irodalom

1. Kelly K. Hunt, Stephan A. Vorburger, and Stephen G. Swisher (ed.): Gene Therapy For Cancer, Humana Press Inc. 999 Riverview Drive, Suite 208 Totowa, New Jersey 07512, 2007
2. Thomas F. Kresina (ed.): Introduction to Molecular Medicine and Gene Therapy, Wiley-Liss, Inc. 2001 (ISBNs: 0-471-39188-3 (Hardback); 0-471-22387-5 (Electronic))
http://www.genetherapynet.com/clinicaltrialsgov.html
http://www.bioportfolio.com/cgi-bin/acatalog/Human_Gene_Therapy_Course.html
http://openlearn.open.ac.uk/course/view.php?id=2430

A félév elfogadásának feltételei

Két igazolatlan hiányzás esetén még vizsgára bocsátható a hallgató.

Félévközi ellenőrzések

Teszt

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Későbbi előadásokhoz való becsatlakozás vagy személyes konzultáció

Vizsgakérdések

A félév végén az anyag elsajátítását feleletválogatós teszttel ellenőrizzük. A kérdések magukba foglalják az előadásokon elhangzott anyagot. Fontos, hogy az ismeretek egy része nem lelhető fel tankönyvekben.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Sáfrány Géza