Journal Club: tudományos közlemények elemzése, megvitatása

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 12 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-JCL-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 3 fő – max. 12 fő

Campus kurzusként elérhető 12 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK

Tematika

A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátíthassák a tudományos közlemények értő, kritikus olvasását, értelmezését. Elsősorban kutatásban, de a mai orvoslásban is elengedhetetlen, hogy a nemzetközi szakirodalmat rendszeresen kövessük, ugyanakkor az exponenciálisan növekvő számú publikációk közül nem könnyű kiválasztani a szakterületünket leginkább érintő, és valóban értékes, használható irodalmat.
Ebben próbál segítséget nyújtani a kurzus, a résztvevők ún. journal club-ban vesznek részt; egy előre kiválasztott publikációt egy hallgató ismertet, az abban szereplő állításokat igyekszik "megvédeni" a többi, reviewer szerepét eljátszó résztvevővel szemben. Ily módon saját tapasztalat útján sajátíthatják el egy tudományos publikáció minőségének megítélését: a megfelelő témaválasztást, a helyes módszerválasztást és annak alkalmazását, valamint az eredmények interpretálását. Ezen ismeretek nemcsak a publikációk értelmezésében, de a saját közlemények elkészítésekor, sőt tudományos munka során is hasznosíthatóak.
A tantárgy foglalkozásain való részvételhez minimum középfokú angol nyelvismeret szükséges.

Előadások

Gyakorlatok

Szemináriumok

 • 1. Bevezetés, tudományos publikációk elérhetőségei, keresése.
 • 2. Journal club, egy publikáció bemutató elemzése.
 • 3. Journal club, témaválasztás megfelelősége I.
 • 4. Journal club, témaválasztás megfelelősége II.
 • 5. Journal club, kísérleti módszer választása és alkalmazása I.
 • 6. Journal club, kísérleti módszer választása és alkalmazása II.
 • 7. Journal club, eredmények ismertetése, prezentációja I.
 • 8. Journal club, eredmények ismertetése, prezentációja II.
 • 9. Journal club, eredmények interpretációja, következtetések levonása I.
 • 10. Journal club, eredmények interpretációja, következtetések levonása II.
 • 11. Journal club, a kéziratnak leginkább megfelelő folyóirat kiválasztása I.
 • 12. Journal club, összefoglalás.

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

N/A

Saját oktatási anyag

A kurzus során a hallgatóknak elektronikus vagy nyomtatott formában teljes tudományos cikkeket biztosítunk.

Jegyzet

N/A

Ajánlott irodalom

N/A

A félév elfogadásának feltételei

A kredit elfogadásának feltétele hallgatónként legalább 1 idegen nyelvű közlemény feldolgozása és prezentálása a kurzuson!

Félévközi ellenőrzések

Prezentáció

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs lehetőség

Vizsgakérdések

N/A

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Nagy Tamás
 • Dr. Poór Viktor Soma