Graduális transzfúziós tanfolyam

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2022-2023

Tantárgyfelelős

 • Dr. Miseta Attila János

  egyetemi tanár,
  Laboratóriumi Medicina Intézet

Óraszámok/félév

előadás: 30 óra

gyakorlat: 8 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 38 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOS-VTR-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Szigorló modul
 • Tavaszi
Előfeltétel:

A "szigorló" év megkezdésének feltétele az alapozó, pre-klinikai és klinikai modulok teljesítése teljesített

Kurzus létszámkorlát

min. 1 fő – max. 170 fő

Tematika

A kurzus a korábbi transzfúziós tanfolyam graduális oktatásba illesztett verziója. A kurzus keretében a hallgatók olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek, amelyek segítségével képesek a transzfúzió biztonságos bekötésére és az esetleges transzfúziós szövődvények felismerésére. Megismerik az igényelhető vérkészítményeket, azok szállítására, tárolására vonatkozó szabályokat, a vércsoportokat és a vércsoport-meghatározás szabályait. A gyakorlatokon gyakorolják a vércsoport-meghatározást, a vércsoportszerológiai leletek értelmezését és a vérkészítmények makroszkópos vizsgálatát. A kurzus elvégzése után a sikeres gyakorlati és elméleti vizsga feljogosítja a hallgatót arra, hogy végzett orvosként a helyi transzfúziós eljárásrend megismerése után, annak megfelelően és a Transzfúziós szabályzatot betartva transzfúziót kössön be. A transzfúzió indikációja, a szövődmények kezelése a szakorvos felelőssége.
Közreműködők : OVSz Pécsi Regionális Vérellátó Központ

Előadások

 • 1. Bevezetés. A kurzus bemutatása, a transzfúzió története - Dr. Faust Zsuzsanna
 • 2. Immunológia és transzfuziológia kapcsolata - Dr. Faust Zsuzsanna
 • 3. Az ABO vércsoportrendszer, klinikai jelentősége - Dr. Pászthy Vera
 • 4. Az ABO vércsoportrendszer, klinikai jelentősége - Dr. Pászthy Vera
 • 5. Az Rh és az egyéb klinikailag fontos vércsoportrendszerek. Kötelező vércsoport vizsgálatok transzfúzió előtt - Dr. Pászthy Vera
 • 6. Thrombocyta, granulocyta antigén és HLA rendszerek klinikai jelentősége - Dr. Faust Zsuzsanna
 • 7. Labilis vérkészítmények (vörösvérsejt, thrombocyta, granulocita, plazma) előállítása teljes vérből. Alap- és továbbfeldolgozott készítmények fajtái, tulajdonságai. Tárolás, lejárati idő, szállítási szabályok. Vérkészítmények címkézése, címkén található adatok jelentése - Dr. Csernus Zita
 • 8. Labilis vérkészítmények (vörösvérsejt, thrombocyta, granulocita, plazma) előállítása teljes vérből. Alap- és továbbfeldolgozott készítmények fajtái, tulajdonságai. Tárolás, lejárati idő, szállítási szabályok. Vérkészítmények címkézése, címkén található adatok jelentése - Dr. Csernus Zita
 • 9. Transzfúziós javallatok (vvs., trombocita). Vvs és thrombocytapótlás irányelvei. A transzfúzió hatásának ellenőrzése, módszerei. - Dr. Faust Zsuzsanna
 • 10. Fehérvérsejt-mentesítésett, mosott, irradiált vérkészítmények transzfúziójának indikációja. A vérkészítmény kiválasztás algoritmusa - Dr. Faust Zsuzsanna
 • 11. Plazmaderivátumok (faktorkészítmények, albumin, IVIG) ismertetése, indikációk. FFP adásának indikációja. - Dr. Csernus Zita
 • 12. Transzfúzió előtti teendők. A transzfúzió dokumentációs rendszere. (Vérkészítmény igénylő, vizsgálatkérő lap adattartalom, szövődmény jelentése - Dr. Faust Zsuzsanna
 • 13. A transzfúzióval kapcsolatos tevékenységek hazai szabályozása. - Dr. Farkas Lászlóné (Dr. Könczöl Franciska)
 • 14. A Transzfúziós Szabályzat rövid ismertetése. A transzfúziós tevékenység során végzett betegazonosítás jelentősége - Dr. Csernus Zita
 • 15. A transzfúzió káros hatásai: immunológiai alapú, hemolítikus és nem hemolítikus transzfúziós szövődmények és kezelésük - Dr. Faust Zsuzsanna
 • 16. A transzfúzió káros hatásai: immunológiai alapú, hemolítikus és nem hemolítikus transzfúziós szövődmények és kezelésük - Dr. Faust Zsuzsanna
 • 17. A transzfúzió káros hatásai: nem immunológiai alapú transzfúziós szövődmények (keringés- és vastúlterhelés) és kezelésük - Dr. Csontos Csaba
 • 18. A transzfúzióval átvihető fertőzések, epidemiológia, szűrés, megelőzés (HIV, HBV, HCV) - Dr. Pászthy Vera
 • 19. A kompatibilitás jelentése. A vérkészítmény kiválasztás immun-hematológiai szabályai (választott, választatlan vérkészítmény fogalma). A vércsoportszerológiai eredmények értelmezése. A lelet típusainak ismertetése. A transzfuziológiai konzílium - Dr. Dezsőné Dr. Siba Krisztina
 • 20. A kompatibilitás jelentése. A vérkészítmény kiválasztás immun-hematológiai szabályai (választott, választatlan vérkészítmény fogalma). A vércsoportszerológiai eredmények értelmezése. A lelet típusainak ismertetése. A transzfuziológiai konzílium - Dr. Csernus Zita
 • 21. A magyar vérellátás struktúrája, a vérgazdálkodás a vérellátóban és a betegágy mellett. Véradásszervezés a betegágy mellett. Az irányított véradás feltételei - Dr. Dezsőné Dr. Siba Krisztina
 • 22. Patient blood management program - Dr. Pászthy Vera
 • 23. A haemostasis klinikai élettana, kórélettana, életkori és fiziológiás állapotváltozásai: Haemostasisra ható gyógyszerek (pro és anti) - Dr. Alizadeh Hussain
 • 24. Perioperatív haemostasis alapjai. Viszkoleasztikus tesztek (TEG/ROTEM) vezérelte célzott haemoszubsztició. Akut vérző beteg ellátása. Masszív transzfúziós protokoll - Szepesné Dr. Mühl Diána Gabriella
 • 25. Sebészeti vérzéscsillapítási technikák Vérmentő technikák (alkalmazhatósági területek, korlátok) - Dr. Szabados Sándor
 • 26. A shock kezelési elvei. Volumenpótlás alapjai és terápiás eszközei/készítmények. Transzfúzió indikációi az intenzív terápia során/anaesth-ban - Dr. Csontos Csaba
 • 27. Szerzett vérzékenységi állapotok kezelés (antithrombotikumok- thrombocytaaggr.gátlók, antikoagulánsok –okozta vérzések) - Dr. Nagy Ágnes
 • 28. Veleszületett vérzékenység okai, kivizsgálása, kezelési lehetőségek, perioperatív teendők - Dr. Nagy Ágnes
 • 29. Haemopoetikus őssejt transzplantáció, (idegen donor-szervezés, csontvelő regiszter, köldökzsinór-vérbank). A szervtranszplantáció feltételei, transzfúziós igénye - Dr. Szomor Árpád
 • 30. Konzultáció - Dr. Csernus Zita

Gyakorlatok

 • 1. Laboratóriumi ABO meghatározás. A beteg és a minta azonosítása.
 • 2. Laboratóriumi ABO meghatározás. A beteg és a minta azonosítása.
 • 3. RhD meghatározás, laboratóriumi ABO meghatározás ismétlése, Bedside kártya használatának gyakorlása
 • 4. RhD meghatározás, laboratóriumi ABO meghatározás ismétlése, Bedside kártya használatának gyakorlása
 • 5. Vérkészítmények bemutatása, címkézés szabályai, vérkészítmények transzfúzió előtti makroszkópos ellenőrzése
 • 6. Vérkészítmények bemutatása, címkézés szabályai, vérkészítmények transzfúzió előtti makroszkópos ellenőrzése
 • 7. Kompatibilitási alapelvek, vércsoportmeghatározás gyakorlása (laboratóriumi ABO, RhD, Bedside)
 • 8. Kompatibilitási alapelvek, vércsoportmeghatározás gyakorlása (laboratóriumi ABO, RhD, Bedside)

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Transzfúziós szabályzat

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Vezendi Klára: Transzfúzió

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

3 transzfúzió megtekintése a Laboratóriumi Medicina Intézet honlapján közzétett adatlap kitöltésével. A vizsga feltétele az adatlap kitöltése és leadása.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Másik csoportnál pótolható 1-1 gyakorlati óra előzetes egyeztetés után a létszámtól függően

Vizsgakérdések

Tesztvizsga a leadott anyagból+gyakorlati vizsga

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Csernus Zita