Internet (Computer Applications 2)

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 12 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OAF-NET-T
 • 1 kredit
 • General Medicine
 • Optional modul
 • both semesters
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Internet, FTP, E-mail, WWW, chat, VoIP, ... and Facebook, Twitter, Web2, online learning, ... terms and applications that you can meet every day. This course guides you in this rapidly growing world.
Forming a basic Internet routine. Widen your knowledge and scope of this field.
(Some students are using only a few (narrow selection of) Internet options which they are using on daily basis. It can be extremely useful to know and try the wide array of the present day offers of Internet services for them.)
Helping you to improve your cooperation using team-work support on the Net – for the benefit to improve of your studying results, efficiency.
Developing your critical view considering some risks of using the Net especially community sites – recognized especially at recent years.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Internet history. Internet access options.
 • 2. Connections 1 (email)
 • 3. Connections 2 (news-groups, forums, chat, phone, ...)
 • 4. Connections 2 (news-groups, forums, chat, phone, ...)
 • 5. Up- and downloading files - ftp
 • 6. Up- and downloading files - P2P - file sharing - torrent
 • 7. Find and look for information: the web 1
 • 8. Find and look for information: the web 1
 • 9. Searching information - the web - 2. Other Internet services: e-government, e-business, e-learning, etc.
 • 10. Searching information - the web - 2. Other Internet services: e-government, e-business, e-learning, etc.
 • 11. web2 ... community sites, web-based services
 • 12. web2 ... community sites, web-based services - doubts and debates

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Hand-outs, task lists and tests

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Active participation on the classes

Félévközi ellenőrzések

Complete and submit the tasks weekly.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

One extra class

Vizsgakérdések

Tasks to submit, tests to complete

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Pótó László