Use of the EPR Spectroscopy on Biological Structures

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 6 óra

gyakorlat: 6 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OXFEPR-z-T
 • 1 kredit
 • Dentistry
 • Optional modul
 • both semesters
Előfeltétel:

OZABZ1-T completed

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 6 fő

Campus kurzusként elérhető 5 fő számára. Campus-karok: ÁOK GYTK TTK

Tematika

The aim of the course is to learn the usual techniques in EPR spectroscopy on different samples, and evaluation of the results obtained.
The electron paramagnetic resonance spectroscopy is a method similar to NMR, but deals with the properties of electron spin resonance. The technique provides data on the molecular structure and dynamics of various, e.g. biological systems.
The investigation of paramagnetic materials, like free radicals, metals, and special spin-labels help to describe biological systems, e.g. membranes, proteins.

Előadások

 • 1. The basics of EPR Spectroscopy - Borbásné Dr. Farkas Kornélia
 • 2. The basic features of EPR Spectrometer - Borbásné Dr. Farkas Kornélia
 • 3. Spin labels and labeling methods - Dr. Dergez Tímea
 • 4. Free radicals - spin trapping - Dr. Dergez Tímea
 • 5. Membrane structures and their labeling - Dr. Dergez Tímea
 • 6. Other biological structures and their labeling - Dr. Dergez Tímea

Gyakorlatok

 • 1. Way of registration, registration and analyze of an EPR spectra
 • 2. EPR spectra analysis of membrane dynamics 1.
 • 3. EPR spectra analysis of membrane dynamics 2.
 • 4. EPR spectra analysis of biological structures 1. (muscle fibres)
 • 5. EPR spectra analysis of other biological structures 2. (with spin labelling technics)
 • 6. Spin trapping method

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Notes in Microsoft Teams Group.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

1. C. P. Poole: Electron Spin Resonance, John Wiley & Sons, New York, 1983
2. Hoppe, N., Lohmann, W., Marke, H., Ziegler, H.: Biophysics, Springer-Verlag, Berlin, 1987

A félév elfogadásának feltételei

6 tasks to solve.

Félévközi ellenőrzések

There are 6 homework (all with 5 short questions).

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Consultation

Vizsgakérdések

List of the exam can be find in Microsoft Teams Group.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Borbásné Dr. Farkas Kornélia
 • Dr. Dergez Tímea