Bevezetés a biometriába

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 0 óra

gyakorlat: 12 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OGF-BBM-T
 • 1 kredit
 • Gyógyszerész
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 20 fő

Tematika

Az adatok áttekintése, jellemzése (grafikonok vagy számok használatával) a statisztika kurzusok egyetlen órás bevezető fejezete szokott lenni. Talán érthető ez a sietség, ha a statisztika által bevezetett sok új elvet és kialakítandó készséget tekintjük - amelyek mind nehezen érthetőek a hallgatóknak. A statisztika oktatásának új megközelítése szilárd alapokat képez a sikeres tanuláshoz azáltal, hogy nagyobb súlyt ad az adatok áttekintése és jellemzése témaköröknek. E kurzus lehetőséget nyújt a statisztikai alapelvek jobb megértésére - ezen a bevezető területen. Az ebben kialakuló magasabb szintű készségek nemcsak az egyetemi tanulmányok és a későbbi szakmai munkájuk, de a mindennapi élet területén is kamatoztathatók lesznek.
A COVID járvány kitörése óta minden óra anyagához kapcsolódik olyan feladat, amely a járvány adatait elemzi. ("COVID-extra") Ez újabb bizonyíték arra, hogy az adatok és elemzési eredmények hogyan segítik a szakmai és hétköznapi döntéseinket. A járvány és az adatai - izgalmas és forró téma!
Közvetlen folytatása (feltétlenül ajánlottan) a Biometria feladatmegoldás kurzus.

Előadások

Gyakorlatok

 • 1. Bevezetés - a kurzus 3 fő célja és várható eredménye - hogyan tanulni; Valószínűség - példák 1
 • 2. Valószínűség - példák 1 - relatív gyakoriság és valószínűség
 • 3. Valószínűség - példák 2 - diszkrét eloszlások
 • 4. Valószínűség - példák 2 - diszkrét eloszlások
 • 5. Adatok áttekintése/jellemzése grafikonokkal - 1
 • 6. Adatok áttekintése/jellemzése grafikonokkal - 1
 • 7. Adatok áttekintése/jellemzése számokkal - 1- adatjellemzők 1
 • 8. Adatok áttekintése/jellemzése számokkal - 1- adatjellemzők 1
 • 9. A normális eloszlás
 • 10. A normális eloszlás
 • 11. Átlag eloszlása, a várható érték konfidencia intervalluma, a t eloszlás
 • 12. Átlag eloszlása, a várható érték konfidencia intervalluma, a t eloszlás

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

1, Moore, D. S. The Basic Practice of Statistics, 7th edition, 2015

Saját oktatási anyag

A Moodle-ben (folyamatosan frissülő heti forgatókönyv, videó, mp3, alap- és haladó tananyag: feladatok és megoldások, stb.)

Jegyzet

Pótó László: Biometria, munkafüzet, Pécs, 2020

Ajánlott irodalom

2, Moore, David S., McCabe, George P.: Introduction to the Practice of Statistics, 5th edition, 2005, W.H. Freeman és:
Yates, Dan, Moore, David S., Starnes, Daren S.: The Practice of Statistics (TI-83/89 Graphing Calculator Enhanced) 2/e, W.H. Freeman, 2003 vagy
3, Rees, W. G.: Essential Statistics, Chapman and Hall, 1992

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb egy foglalkozás mulasztása.

Félévközi ellenőrzések

Aktív részvétel a foglalkozásokon.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Pótló foglalkozás

Vizsgakérdések

Nincs vizsga - aktív részvétel, legfeljebb egy foglalkozás mulasztása.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Borbásné Dr. Farkas Kornélia
 • Dr. Pótó László
 • Kőnigné Dr. Péter Anikó