Tanulási módszerek

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-TMR-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Tematika

A hallgatók egy része sikeres az egyetemi tanulásban, más részük nem az, bár korábbi iskoláikban ők is sikeresen tanultak. Mi okozza a különbséget? Több ok is van. A legfontosabb bizonnyal az, hogy sok hallgató egyszerűen ugyanazt a tanulási gyakorlatot követi, amelyet korábbi iskoláiban kialakított, pedig az egyetemi tanulási-, oktatási körülmények és követelmények lényegesen eltérnek a középiskolaitól. A rossz gyakorlat rossz eredményhez vezet. Az stresszt okoz. Ami tovább rontja a tanulási teljesítményt.
A siker kulcsa, hogy ezt a rossz kört meg kell szakítani: A tanulási szokásokat megváltoztatni, az egyetemi körülményeknek megfelelő új tanulási készségeket, új gyakorlatot kell kialakítani. A kurzus célja, hogy ebben segítsen a hallgatónak.
A kurzus eredménye az összes többi tantárgy tanulásában hasznosulni fog. Ráadásul az új készségek és szokások az egész élete során segíteni fogják és a szakmai teljesítményét is javítják majd.

Előadások

 • 1. Bevezetés. A tanulási környezet változása az egyetemen. Személyiségbeli különbségek. - Dr. Pótó László
 • 2. Előadások és gyakorlatok. Jegyzetelés - 1. - Dr. Pótó László
 • 3. További jegyzetelési technikák. - Dr. Pótó László
 • 4. A jegyzet átdolgozása és használata. - Dr. Pótó László
 • 5. Olvasási technikák. Tanulás szakkönyvből. - Dr. Pótó László
 • 6. Olvasási technikák. Tanulás szakkönyvből. - Dr. Pótó László
 • 7. A hallgatói időgazdálkodás. Alapok. - Dr. Pótó László
 • 8. A hallgatói időgazdálkodás. Alapok. - Dr. Pótó László
 • 9. Időgazdálkodás-2 - Dr. Pótó László
 • 10. Egyéni és csoportos tanulási technikák. - Dr. Pótó László
 • 11. Tesztek és vizsgák. - Dr. Pótó László
 • 12. Tesztek és vizsgák. - Dr. Pótó László

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Segédanyagok, amiket az oktató kiad.

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Maximum 1 hiányzás, a házi feladatok teljesítése

Félévközi ellenőrzések

A házi feladatok teljesítése hetente.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Nincs

Vizsgakérdések

Nincs vizsga - de hetente van beadandó házi feladat.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói