Capillary Electrophoresis in Pharmaceutical Application

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OTF-KFO-T
 • 1 kredit
 • Biotechnology BSc
 • Optional modul
 • autumn
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 50 fő

Campus kurzusként elérhető 50 fő számára. Campus-karok: ETK TTK

Tematika

The course presents six different methods of capillary electrophoresis, starting with the theoretical foundations and explaining various pharmaceutical applications. It provides an insight into the difficulties of the mass spectrometry connection and its development.
Capillary electrophoresis can be used as a modern analytical separation technique for the separation and determination of metal ions, inorganic anions, chiral compounds, peptides and proteins, carbohydrates, and even whole cells and viruses. It is also suitable for determining the physico-chemical characteristics of pharmaceutical compounds and testing their medicinal effectiveness.

Előadások

 • 1. Evolution of separation methods - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 2. Development of new electrophoretic methods - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 3. Theory of electrophoresis - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 4. Separation modes in electrophoresis, Zone electrophoresis - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 5. Isoelectric focusing theory, IEF methodology, sandwich injection - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 6. Isotachophoresis - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 7. Gel electrophoresis - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 8. High resolution analysis of macromolecules - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 9. Chiral analysis of drugs - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 10. Lab-on-a-chip methodology - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 11. Application in laboratory diagnostics - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla
 • 12. Coupling with mass spectrometry - Fenyvesiné Dr. Páger Csilla

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

James Landers (ed.): Handbook of Capillary Electrophoresis, CRC Press, 1994
Ann Van Schepdael: Microchip Capillary Electrophoresis Protocols, Springer, 2015

A félév elfogadásának feltételei

Maximum of 15 % absence allowed

Félévközi ellenőrzések

Form of exam: Test (a score of 50% is required for a sufficient grade)


The required information for the test will be explained in the course.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

By personal consultation.

Vizsgakérdések

https://aok.pte.hu/hu/egyseg/160/oktatas

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói