Gas Chromatography

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 8 óra

gyakorlat: 4 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OPF-GKG-T
 • 1 kredit
 • Pharmacy
 • Optional modul
 • autumn
Előfeltétel:

OPA-M1E-T completed

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 15 fő

Campus kurzusként elérhető 15 fő számára. Campus-karok: ÁOK ETK GYTK MIK TTK

Tematika

Key Topics
-practical theory about Gas Chromatography
-how to select and use the carrier gas
-various injection techniques and when to use each
-how to select a GC column
-the operation and selection of an appropriate GC detector
-how to write measuring methods
-how to undertake data analysis
-sampling techniques for GC
-strategies for method development
-applications (pharmaceutical application)

Előadások

 • 1. Practical theory about Gas Chromatography - Dr. Poór Viktória
 • 2. How to select and use carrier gases - Dr. Poór Viktória
 • 3. Various injection techniques and when to use each - Dr. Poór Viktória
 • 4. How to select gc columns - Dr. Poór Viktória
 • 5. Qualitative and quantitative analysis - Dr. Poór Viktória
 • 6. Introduction to new gc techinques - Dr. Poór Viktória
 • 7. How to write measuring methods - Dr. Poór Viktória
 • 8. How to undertake data analysis - Dr. Poór Viktória

Gyakorlatok

 • 1. GC practice 1
 • 2. GC practice 2
 • 3. GC practice 3
 • 4. GC practice 4

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Modern Analytical Cheymistry,David Harvey

Saját oktatási anyag

www.aok.pte.hu/bioanalitika

Jegyzet

Ajánlott irodalom

A félév elfogadásának feltételei

Maximum of 15 % absence allowed

Félévközi ellenőrzések

1 oral presentation (based on research articles on the field of pharmaceutical apllication) and a written test

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

There is no possibility for retake

Vizsgakérdések

1 oral presentation (based on research articles on the field of pharmaceutical apllication)

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Poór Viktória