Diplomamunka és TDK. Bevezetés az orvosi kutató-munkába

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OOF-DTD-T
 • 1 kredit
 • Általános orvos
 • Fakultatív modul
 • Minden félévben
Előfeltétel:

Nincs

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 12 fő

Tematika

A kurzus célja, hogy a hallgatókat segítse a diplomamunkájuk illetve TDK munkájuk elkezdésében. A munka első lépése a téma kiválasztása. Ehhez a legjobb támpont, ha a hallgató áttekinti az adott szűk szakterület, a szakmai kérdés friss szakirodalmát. Ehhez ki kell keresnie és feldolgoznia általában a leginkább fontos pár tucat szakmai közleményt. Ennek ma már jól megalapozott módszertana van. Ennek a lépéseit is megismeri a hallgató ezen a kurzuson. Példaként említem, hogy a különböző közleményekben publikált eredmény adatok tudományos igényű feldolgozására kifejlesztett statisztikai módszertan a meta-analízis. Erre is láthat példát a hallgató a kurzuson. A feldolgozásnak legalább két fő eredménye lesz.
- Egyrészt kiderül, hogy az eddig publikált eredmények mely kérdésekre adtak már kielégítő, bizonyított válaszokat, és mely kérdések nyitottak még. Ez utóbbiak mind TDK, mind a diplomamunka, mind egy PhD lehetséges témái lehetnek.
- Másrészt kiderülhet, hogy milyen buktatói lehettek/voltak a publikált munkáknak, amik miatt nem születtek belőlük érdemi eredmények. Ezek kijavítása új tudományos munka kiinduló pontja lehet.
E kurzusban a tudományos munka ezen részét végezzük el:
- Az irodalom kikeresése.
- A publikált adatok kigyűjtése és elemzése (meta-analízis).
- Egy téma konkretizálása és a kutatási terv összeállítása.
- A tényleges adatgyűjtés, értékelés és az eredmények bemutatása általában több hónapos, néha 1-3 éves munkát igényel. Ennek lépésenkénti további támogatása meghaladja egy hathetes választható kurzus kereteit. A tudományos munka további gyakorlati támogatására más kurzusok jöhetnek szóba.

Előadások

 • 1. Az orvosi kutatás alapvető követelményei és jellemzői. - Dr. Pótó László
 • 2. Az orvosi kutatás alapvető követelményei és jellemzői. - Dr. Pótó László
 • 3. Szakirodalom keresése, a keresés buktatói. - Dr. Pótó László
 • 4. Szakirodalom keresése, a keresés buktatói. - Dr. Pótó László
 • 5. A legfontosabb közlemények kiválasztása. - Dr. Pótó László
 • 6. A legfontosabb közlemények kiválasztása. - Dr. Pótó László
 • 7. A publikált adatok kigyűjtése, rendezése. - Dr. Pótó László
 • 8. A publikált adatok kigyűjtése, rendezése. - Dr. Pótó László
 • 9. Egy meta-analízis. A tipikus eredmények bemutatása, értelmezése. - Dr. Pótó László
 • 10. Egy meta-analízis. A tipikus eredmények bemutatása, értelmezése. - Dr. Pótó László
 • 11. A kutatási téma pontosítása és a kutatási terv-koncepció összeállítása. - Dr. Pótó László
 • 12. A kutatási téma pontosítása és a kutatási terv-koncepció összeállítása. - Dr. Pótó László

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

5-10 cikket hoz minden hallgató (könyvtárból, az intézetből vagy a diploma- illetve TDK-munka témavezetőjétől).

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Bármely statisztika könyv a kísérlettervezés és az adatelemzés módszereit illetően.

A félév elfogadásának feltételei

Legfeljebb 15 % hiányzás megengedett

Félévközi ellenőrzések

A saját kutatási terv lépésenkénti készítése és hétről-hétre bemutatása a csoportnak.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

Egy pótló foglalkozás

Vizsgakérdések

Aktív részvétel mellett a saját kutatási terv elkészítése és beadása.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói

 • Dr. Pótó László