Az orvosi döntéshozás alapjai

Adatok

A Tantárgybejelentőben megadott hivatalos adatok az alábbi tanévre: 2023-2024

Tantárgyfelelős

Óraszámok/félév

előadás: 12 óra

gyakorlat: 0 óra

szeminárium: 0 óra

összesen: 12 óra

Tárgyadatok

 • Kód: OFF-ODA-T
 • 1 kredit
 • Fogorvos
 • Fakultatív modul
 • Őszi
Előfeltétel:

OFA-FI1-T teljesített , OFP-KT1-T egyidejű felvétel

Kurzus létszámkorlát

min. 5 fő – max. 24 fő

Tematika

Az orvosi döntéseknél két olyan sajátosság is jellemző, amelyet az első éves statisztika tanulmányok során ísmertünk meg:
- (1) Az egyes kimenetelek / lehetőségek valószínűségekkel jellemezhetőek. Ezért egy igen-nem típusú döntésnél (amilyenre példa volt a statisztikában a nullhipotézis elvetése vagy megtartása) – (2) mindig van hibakockázat: bárhogy is döntünk, az lehet hibás! Hasonlóan ahhoz, amit a statisztikai hipotézisvizsgálatnál tanultunk: Elvetjük vagy megtartjuk a null-hipotézist első- vagy másodfajú hibakockázattal.
Az Orvosi Döntéshozás (OD) területén ez kritikus pont lehet egy döntési helyzetben. Az elmúlt évtizedekben egy sor eszközt fejlesztettek ki és alkalmaztak a döntéshozás elemzésére és fejlesztésére. Ezeket aztán a döntéseket segítő (szakértői) rendszerekben tudják használni már a közeli jövőben. Ezek célja a döntések javítása és a súlyos döntési hibák kockázatának csökkentése.
A hallgatók egy első betekintést kaphatnak az orvostudomány ezen új, izgalmas területéről ezen a kurzuson. Idézek pár fejezet-címet az ajánlott szakkönyvből ehhez:
1 Introduction - Tasks and problems to solve
2 Differential diagnosis concepts. The principles of hypothesis-driven differential diagnosis
3 Probability: quantifying uncertainty. Uncertainty and probability in medicine
4 Measuring the accuracy of diagnostic information. How to describe test results: abnormal and normal, positive and negative. Pitfalls of predictive value
5 Expected value decision making. Decision trees: structured representations for decision problems
6 Selection and interpretation of diagnostic tests, Taking action when the consequences are uncertain: principles and definitions. Choosing between diagnostic tests
7 Cost-effectiveness analysis and cost–benefit analysis
A hallgatók képesek lesznek összetett, való életből vett (vagy orvosi) döntési helyzeteket elemezni.
És felismerni a különbségeket a döntési helyzet különböző lehetőségei között. Bár a kurzus előadás formájú, a kimeneti cél az, hogy az OD terület új eszközei, a kurzuson megtanult ismeretek révén valamennyi döntéshozási készséget is szerezzenek a hallgatók.

Előadások

 • 1. Bevezetés. Az Orvosi Döntéshozás (OD) jellegzetességei statisztikai nézőpontból. - Dr. Pótó László
 • 2. A statisztikai adatértékelés és döntéshozás alapvető jellemzőinek felelevenítése. - Dr. Pótó László
 • 3. A differenciál-diagnózis. Hogyan készít diagnózist a gyakorló orvos? - Burzánné Dr. Pétervári Erika
 • 4. A hipotézis-alapú differenciál-diagnózis elvei. - Dr. Balaskó Márta
 • 5. A valószínűség - Dr. Pótó László
 • 6. A bizonytalanság számszerűsítése. - Dr. Pótó László
 • 7. A diagnosztikus információ pontosságának mérése. - Dr. Pótó László
 • 8. A predikciós erő (értékek) tulajdonságai (csapda!) - Dr. Pótó László
 • 9. Döntési fák. - Dr. Pótó László
 • 10. A diagnosztikai tesztek kiválasztása és az eredmények értelmezése. - Dr. Pótó László
 • 11. Költség - hatásosság és költség - haszon elemzés. - Dr. Pótó László
 • 12. Integrálás - Összefoglalás - Dr. Balaskó Márta

Gyakorlatok

Szemináriumok

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok

Kötelező irodalom

Saját oktatási anyag

Jegyzet

Ajánlott irodalom

Medical Decison Making; Sox H. C., Higgins M. C. Owens D.K. (Wiley, 2nd Ed., 2013)

A félév elfogadásának feltételei

Maximum 1 hiányzás. A beadandó házi feladat elkészítése határidőre.

Félévközi ellenőrzések

Aktív részvétel az órákon. Maximum 1 hiányzás. A beadandó feladat elkészítése, beadása határidőre.

Távolmaradás pótlásának lehetőségei

1 mulasztott óra pótolható

Vizsgakérdések

Egy beadandó esettanulmány, amiben több kritikus döntési pont van.
A kurzuson tanultak alapján elemezni kell mindegyiket külön. Bemutatni a kritikus körülményeket, jellemzőket, következményeket.
Végül rámutatni arra, hogy mely döntések azok, amelyek meghatározhatják az adott eset (diagnózis, kezelés, stb.) kimenetelét. Különösen fontos azon döntések felismerése, amik vállalhatatlan következményekhez vezethetnek, és így ezeknél a döntéseknél törekedni kell a vállalhatatlan kimenetelek előfordulásának csökkentésére / kizárására (a tanult eszközökkel).
Egy személyes összefoglaló értékelés a vizsgált helyzet döntéseiről.

Vizsgáztatók

Gyakorlatok, szemináriumok oktatói