Kommunikációs tréning

KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNINGEK
(nem csak) klinikai dolgozók részére

A kommunikációs tréning célja

A betegellátás megterhelő, konfliktusos vagy feszült helyzeteiben

  1. kölcsönösségre és a kapcsolat fenntartására (beteg-orvos és hozzátartozó-orvos) szolgáló nyílt és hatékony kommunikáció gyakorlása és fejlesztése
  2. az ellátó szakemberek közötti hatékony, a munkával járó stresszt enyhítő, az együttműködést javító kommunikáció fejlesztése

A tréningek módszertana

  • A képzés kiscsoportos (kevesebb, mint 15 fő) formában zajlik, így a résztvevők aktív részvételén alapul.
  • A tréning mint képzési forma leginkább a problémaalapú oktatás módszertanára épít, vagyis egy adott jelenség rövid elméleti felvezetését követően a résztvevők tapasztalataira, tudására és kooperációjára hagyatkozik a problémakör megoldásának kidolgozása során. A kommunikációs helyzetek demonstrálása, valamint az egyes kommunikációs lehetőségek kipróbálását követő diszkusszió során kialakulnak a valódi élethelyzetekben is alkalmazható kommunikációs módok. 
  • A beszélgetések során elhangzottak személyes vonatkozásaira minden résztvevő titoktartást vállal.
  • A tréning eredményessége csak abban az esetben szavatolható, ha a résztvevők aktívan és motiváltan vesznek részt a feladatokban, és nem hiányoznak a tréning egyik részéről sem.

A tréningek tartalma

A feldolgozandó kommunikációs szituációk a tréninget igénylő osztály/csoport/szakrendelés munkatársainak igényein alapulnak. Az Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszék munkatársai a résztvevők előzetes igényei és szükségletei alapján készítik el – szakmai szempontok figyelembevételével – és javasolják a konkrét tematikát. A képzés hatékonyságát növeli, ha a résztvevők konkrét, valóságos szituációk rövid ismertetésével járulnak hozzá a kommunikációs minták részleteinek kidolgozásához.