Asszertivitás tréning

Az önérvényesítés (asszertivitás) tulajdonképpen egyfajta viselkedésformaként is definiálható, melyben a személy úgy tudja saját érdekeit képviselni, hogy figyelembe veszi a másik szempontjait, céljait és motivációit, és ennek segítségével képes érvényre juttatni elképzeléseit, azaz érvényesíteni tudja magát a kommunikációjában.

Az önérvényesítő magatartás alkalmas – bizonyos mértékben – a konfliktusok és stresszorok kezelésére is, hiszen használatával a személy úgy szerez érvényt igényeinek, érdekeinek, hogy közben nem sérti meg mások jogait, illetve nem lép be mások intim szférájába.

Az asszertivitás tréning célja az alapvető viselkedéskultúra elemeinek fejlesztése, a személyes hatékonyság, és problémamegoldás fejlesztése a szakmai és magánéletben egyaránt. Képzésünkkel elősegítjük a nehezen kezelhető helyzetek, kényes szituációk megoldási stratégiáinak kialakítását, ami segíthet a hatékony és eredményes önérvényesítésben.

A képzés során a szükséges ismeretek elsajátítása mellett saját élményű feladatokon keresztül mélyíthetik el a résztvevők a verbális és nonverbális önérvényesítő kommunikáció gyakorlatát, és jelentősen javíthatják készségeiket a mindennapi stressz és konfliktusok megelőzésére, kezelésére.